За позику віддяка

Своєчасне погашення кредиторської заборгованості – у більшості випадків основна проблема організацій, постраждалих від фінансової кризи. У пошуках коштів ці компанії «залазять» ще в більшу кількість боргів або руйнують зв'язку з партнерами, відмовляючись від своєчасного повернення грошей. А може бути, у відносинах з кредиторами варто спробувати піти іншою дорогою? Більш гідним і вигідним шляхом взаємозаліку

Ads

Готуємо грунт

У нелегкі часи фірми часто віддають перевагу грошовим розрахункам залік вимог, адже погасити взаємні зобов'язання набагато простіше. У такій ситуації компанія має право провести взаємозалік (ст. 410 ЦК). Прийняти до виконання дозволяється повну суму боргу або її частину. До речі, згідно з статтею 410 Цивільного кодексу, погасити зустрічні вимоги можна в односторонньому порядку, повідомивши про такий намір контрагенту в письмовому вигляді та з повідомленням. У документі необхідно вказати підстави виникнення заборгованості, суму, що підлягає заліку, виділити ПДВ. Лист повинен бути завізована керівником підприємства і його головним бухгалтером, завірена печаткою. Суттєвий момент: без підпису головного бухгалтера розрахункові документи вважаються недійсними (п. 3 ст. 7 Закону від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»). Також взаємозалік неможливий, якщо повідомлення не дійшло до адресата.

При проведенні взаємозаліку оформляють акт звірки розрахунків. Він не є документом, що фіксує погашення зустрічних зобов'язань, так як констатує лише факт боргу. Однак на підставі вивіреної заборгованості підприємство може приступити до взаємозаліку, який також оформляють актом.

Важливим фактом є те, що склад учасників при взаємозаліку може бути розширений: одна зі сторін у такому випадку заміщується новим контрагентом.

«Підводні камені» авалю

Аваль (розписка про поручительство) – підпис на лицьовій стороні векселя, яка не належить векселедавцю (п. 31 Положення про переказний і простий вексель, затвердженого постановою ЦВК СРСР і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341). Проте гарант повинен не просто поставити «автограф», а доповнити словами «вважати за аваль». Підписувати вексель головному бухгалтеру за відсутності довіреності не рекомендується, адже обов'язок по сплаті боргу в цьому випадку лягає саме на нього (п. 8 Положення про переказний і простий вексель). Проте якщо фірма підтвердить передачу цінного паперу, претензій можна уникнути (п. 2 ст. 183 ДК). Якщо директор підписав бухгалтерську звітність, що відобразила результати угоди, це свідчить про його згоду.

На сцені – треті особи

Згідно зі статтею 382 Цивільного кодексу допускається відступлення права вимоги кредитором іншій особі, якщо це законно і не суперечить договору (п. 1 ст. 388 ДК). Заміна кредитора відбувається після звірки, з передачею пакету документів щодо заборгованості і на більш вигідних умовах. Якщо ж виникли розбіжності з договором, угода, укладена між колишнім і новим позикодавцями, є незначною угодою, не тягне жодних правових наслідків ні для однієї з сторін.

Погашення кредиторської заборгованості в результаті переуступки прав вимоги до одного або кількох дебіторам – ефективний інструмент. Вона не відволікає грошові кошти з обороту і дозволяє заощадити на витратах по обслуговуванню боргу, впевнена заступник генерального директора компанії «Фінстатус» Ірина Денисенко:

– При відступлення права вимоги відбувається заміна первинного кредитора, який вибуває з зобов'язання, новим. Він не укладає з боржником договір, а вступає в поточну операцію в якості сторони і може вимагати від неплатника лише виконання умов угоди на правах колишнього позичальника. При цьому, як свідчить пункт 2 статті 382 Цивільного кодексу, згода боржника на перехід «кредитних» прав не вимагається, адже змінюється лише сторона зобов'язання, а відповідальність зберігається.

Інший варіант з участю третіх осіб – переведення боргу. До нового боржника переходять усі обов'язки колишнього, за згодою кредитора, у якого є можливість переконатися в платоспроможності першого. Пам'ятайте, угоду про переведення боргу – тристоронній договір, він повинен мати ту ж форму, що й первісна угода. Однак не можна перевести на іншу особу зобов'язання, виконання якого потребує неодмінного наявності ліцензії на відповідний вид діяльності.

Чудесне перетворення боргу в дохід

Як свідчать пункт 2 статті 266 Податкового кодексу та стаття 195 Цивільного кодексу, незатребувану кредиторську заборгованість можна списувати, тільки якщо вона прострочена. Цей обов'язок виникає у фірми після закінчення трьох років (ст. 196 ЦК). «Кредиторка», за якою минув строк позовної давності, є позареалізаційних доходів організації. Вона підлягає зарахуванню на рахунок прибутків і збитків в тій сумі, в якій ці борги були відображені в бухгалтерському обліку організації в звітному періоді, коли термін позовної давності минув, пояснює Аліса Чернова:

– Обсяг простроченого боргу визначають після інвентаризації і відображають в акті за формою № інв-17. Списання оформляється наказом керівника організації на підставі бухгалтерських довідок. Включення таких боргів до складу доходів не є реалізацією. Отже, об'єкта оподаткування ПДВ у цій ситуації не виникає. Вхідний податок приймати до відрахування не можна. ПДВ слід включити до складу позареалізаційних витрат. Тоді балансовий прибуток організації збільшиться на суму реально надійшли, але неоплачених активів.

Боргові папери

У кожного, хто стикається з вексельними розрахунками, виникають питання, пов'язані з оформленням документа. Підходити до подібних операцій потрібно особливо скрупульозно: ціна помилки може бути висока.

Використання векселів звільняє підприємство від негайної сплати боргу, сприяючи поліпшенню фінансового становища. Цей інструмент можуть застосовувати фірми, якщо є контрагент, зацікавлений у придбанні зобов'язань організації. Зручніше використовувати банківські векселі. Для цього потрібно укласти з банком кредитний договір під забезпечення на суму, необхідну для їх купівлі, роз'яснює аудитор організації «Аудит-ІТ» Аліса Чернова:

– Надалі організація розплачується зі своїми контрагентами векселями. Підприємство отримує нове платіжне засіб, надійність якого гарантована банком. Цей спосіб оптимальний для фірм, у яких багато невеликих кредиторів і є активи, придатні в якості застави за позикою.

До речі, підпис головного бухгалтера на векселі може обернутися для нього серйозними неприємностями. Її можуть порахувати за аваль, і якщо боржник не заплатить гроші, вимагати їх будуть з бухгалтера, вважає Аліса Чернова:

– При видачі власного векселя достатньо скласти акт прийому-передачі та вказати в ньому всі реквізити переданого векселя. Бажано додати його копію, а також зробити запис у книзі обліку цінних паперів.

Як приклад некоректного оформлення видачі векселя можна привести договір купівлі-продажу. У податкових органів у зв'язку з ним можуть виникнути претензії до організації. При укладанні такої угоди отримані гроші інспектор визнає виручкою від реалізації майна і, як наслідок, нарахує податок на прибуток, штрафи та пені. Юридично вексель не може бути предметом купівлі-продажу, так як засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця або іншого вказаного платника виплатити після настання строку отримані в борг грошові кошти (ст. 815 ЦК), тому в спірній ситуації Аліса Чернова радить звертатися до арбітражного суду. Справа в тому, що арбітри розглядають конфліктні питання виходячи з їхньої суті, а не форми, отже, шанси організації на позитивне рішення суду досить високі. У крайньому випадку, стаття 409 Цивільного кодексу допускає погашення заборгованості відступних, у тому числі за рахунок власних акцій.

Угода про обмін боргів на цінні папери укладають власник компанії і позикодавець, який може піти на поліпшення умов кредитування, якщо він планує розширити свою діяльність, купуючи акції інших організацій, роз'яснює Ірина Денисенко:

– Зменшити кредиторську заборгованість за рахунок акцій нового випуску не можна. Безпечніше укласти стверджуване судом мирову угоду і вже в його рамках виконувати обмін боргів на цінні папери. Організація, що переживає кризу, – цікавий об'єкт для рейдерів. Потрібно вкрай обачно ставитися до погашення боргу власними акціями: це питання втрати контролю над бізнесом. Ступінь втрати управлінських повноважень залежить від розміру переданого пакета акцій – блокуючого, контрольного.

Цінними паперами можна також провести залік зустрічної вимоги. Для цього потрібно оформити документ, що підтверджує заборгованість, і підписати договір купівлі-продажу акцій. Далі укласти угоду про заліку боргу.

Частина заборгованості може бути погашена за рахунок основних засобів, що значаться на балансі фірми. Проте перш ніж пропонувати будь-які активи в якості відступного, необхідно прорахувати всі варіанти. Треба оцінити, наскільки вони важливі для виробничої діяльності організації і чи не є забезпеченням за іншими зобов'язаннями.