Якщо приміщення навчального центру простоює

Через підвищення з нового року цін на заняття освітній центр не зміг набрати плановану кількість груп учнів на друге півріччя. У зв'язку з цим обладнання деяких кабінетів, в яких проводилися заняття, не використовується. Зазвичай податківці виключають таке майно зі складу амортизується, не приймаючи по ньому суми нарахованої амортизації з метою оподаткування прибутку. Однак така позиція контролерів не беззаперечна Норми податкового законодавства З метою оподаткування прибутку до амортизується належить майно, яке знаходиться у платника податків на праві власності, використовується ним для отримання прибутку і вартість якого погашається шляхом нарахування амортизації. Так прописано в пункті 1 статті 256 Податкового кодексу РФ. З цього визначення випливає, що одним із критеріїв для визнання майна амортизируемим є факт його використання для отримання доходу. Однак Податковий кодекс РФ не встановлює, що таке використання обов'язково має бути постійним і безперервним.

Ads

Більш того, вичерпний перелік випадків, коли майно виключається зі складу амортизується, наведений у пункті 3 статті 256 Податкового кодексу РФ. І найбільше таких випадків три:

1) передача майна в безоплатне користування;

2) консервація за рішенням керівника на термін понад три місяці;

3) реконструкція (модернізація) строком понад 12 місяців.

Позиція фінансистів У листі від 27 лютого 2009 р. № 03-03-06/1/101 Мінфін Росії погодився з тим, що перелік господарських операцій, при яких нарахування амортизації по майну призупиняється, є закритим. На підставі чого фінансисти зробили висновок, що «в інших випадках, зокрема, в період простою амортизується майна, викликаного виробничою необхідністю, нарахування амортизації не припиняється».

Однак, якщо майно освітньої організації не використовується через те, що вона не змогла набрати групу учнів, швидше за все в такій ситуації не можна вважати, що простій викликаний виробничою необхідністю. При суперечках з перевіряючими інспекторами логічніше буде послатися на лист Мінфіну Росії від 21 квітня 2006 р. № 03-03-04/1/367, в якому зазначено, що амортизацію можна нараховувати, якщо простій обгрунтований. Простий, який пов'язаний з падінням попиту на освітні послуги, наприклад, через їх високу ціну, можна вважати обгрунтованим.

У даному випадку можна порекомендувати організації скласти в довільній формі довідку, в якій буде обгрунтована нова ціна на освітні послуги. Ця ціна складається із собівартості послуг (плата педагогам з відрахуваннями, комунальні платежі тощо) і надбавки, яка є доходом організації.

Думка арбітрів Якщо аргументи (посилання на податкове законодавство і думка чиновників) все ж таки не переконають контролерів в обгрунтованості вашої позиції, в організації є шанси довести свою правоту в суді. І це підтверджує численна арбітражна практика.

Скажімо, в постанові ФАС Північно-Західного округу від 10 березня 2009 р. № А56-10179/2008 зазначено, що «перелік основних засобів, що виключаються зі складу майна, що амортизується, встановлений пунктом 3 статті 256 Податкового кодексу РФ, розширеному тлумаченню не підлягає».

Прикладами справ, рішення по яких винесені на користь платників податків, є і постанови ФАС Поволзької округу від 23 вересня 2008 р. № А55-3042/08, ФАС Уральського округу від 19 березня 2008 р. № Ф09-1562/08-С3, ФАС Московського округу від 13 вересня 2007 р. № КА-А40/9170-07. У останній справі суд додатково звернув увагу на те, що з визначення майна, що амортизується «не слід, що майно постійно повинно використовуватися для отримання прибутку».