Якщо норма права відсутнє

Одним з найбільш поширених договорів між юридичними особами є договір оренди. Звернення стягнення на довгострокову оренду нерухомого майна могло б стати ефективним способом виконання судових актів. Однак поточна редакція Закону про виконавче провадження у частині регулювання положень про звернення стягнення на довгострокову оренду нерухомого майна не дозволяє стягувачу результативно захищати свої права. Розглянемо чому Головна проблема стягувача

Ads

Зазвичай, у процесі виконавчого провадження стягувач бажає звернути стягнення на грошові кошти, транспорт боржника або на найбільш цінні і швидко реалізованих об'єкти нерухомості, що належать боржникові. Але в ситуації, коли даного майна просто немає або він виведено, варто пам'ятати про те, що Федеральний закон від 02.10.2007 № 229-ФЗ «Про виконавче провадження» (далі – Закон) передбачає і інші, кілька специфічні способи звернення стягнення на майно боржника, до числа яких належить і звернення стягнення на майнові права.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 75 Закону в рамках виконавчого виробництва стягнення може бути звернено на право довгострокової оренди нерухомого майна. Для звернення стягнення на це право приставу крім низки документів (договору оренди, правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомості і т. п.) необхідно отримати письмову згоду орендодавця. У цьому-то й полягає головна складність, з якою стикаються стягувачі (хоч і ясно, що такий стан покликане захистити права орендодавця).

Правова невизначеність

Виходячи з ч. 10 ст. 89 Закону при передачі на реалізацію права довгострокової оренди нерухомого майна, пристав повинен представити один з двох документів:

4 копію документа, що підтверджує згоду орендодавця на звернення стягнення;

4 документ, що підтверджує можливість звернення стягнення без згоди орендодавця.

Однак з тексту цієї статті і всього Закону в цілому неможливо з'ясувати, який саме документ необхідно і достатньо уявити судовому приставу-виконавцю, щоб підтвердити можливість звернення стягнення без згоди орендодавця. У зв'язку з даною правовою невизначеністю у автора статті виникли розбіжності з УФССП по Кіровській області. Фабула справи була така.

Відмова орендодавця …

Арбітражним судом Кіровської області у справі № А28-732/2010-31/18 було винесено Рішення, згідно з яким з ТОВ стягнуто суму 1 млн 80 тис. 503 рубля 57 копійок. Апеляційна та касаційна інстанції залишили Рішення в силі. На підставі виконавчого листа 20 серпня 2010 судовим приставом-виконавцем було порушено виконавче провадження. У ході здійснення виконавчих дій з'ясувалося, що ліквідного майна для задоволення вимоги стягувача немає. Однак у боржника був договір довгострокової оренди лісової ділянки, на який судовим приставом-виконавцем був накладений арешт. Право довгострокової оренди цієї ділянки виникло в орендаря-боржника в результаті перемоги на торгах, проведених у формі конкурсу.

У ході виконавчого провадження стягувач наполягав на тому, що отримання згоди орендодавця для реалізації права на торгах у даному випадку не потрібно, так як право довгострокової оренди виникло в орендаря в результаті перемоги в конкурсі. Однак судовий пристав-виконавець, не взявши до уваги заяву стягувача, направив запит орендодавцю з метою з'ясування його ставлення до реалізації права довгострокової оренди на торгах. Орендодавець у відповідь на даний запит відмовився дати згоду на реалізацію цього права.

… І відмова суду

З метою отримання іншого документа, що підтверджує можливість звернення стягнення без згоди орендодавця, стягувачем була зроблена спроба змінити порядок і спосіб виконання вимог виконавчого документа. Причина цього в наступному. Судовий пристав-виконавець у ході виконавчого провадження вказав, що документом, що підтверджує можливість звернення стягнення без згоди орендодавця, є також рішення суду, винесене в рамках розгляду заяви пристава або стягувача про зміну порядку і способу виконання вимог виконавчого документа шляхом звернення стягнення на довгострокове право оренди .

Арбітражним судом Кіровської області 6 грудня 2010 винесено Ухвалу про відмову у зміні порядку і способу звернення стягнення. У тому числі в своєму Визначенні суд вказав, що «можливість звернення стягнення на право довгострокової оренди нерухомого майна визначена частиною 1 статті 75 Закону № 229-ФЗ. Судовий порядок звернення стягнення на майнові права зазначеної статті Закону № 229-ФЗ не передбачений. Звернення стягнення на майно або майнові права боржника за відсутності у нього грошових коштів не є зміною способу виконання рішення суду, оскільки цей порядок врегульовано спеціальними нормами закону ».

Таким чином, стягувач був повернений в початкове положення, коли він наполягав на тому, що отримання згоди орендодавця на реалізацію права на торгах у даному випадку не потрібно, так як право довгострокової оренди виникло в орендаря в результаті перемоги в конкурсі. Дана позиція заснована на порівняльному аналізі російського законодавства. У чому ж вона полягає?

Обмеження прав

Нинішня редакція ч. 10 ст. 89 Закону, вказуючи на обов'язкове подання приставом копії документа, що підтверджує згоду орендодавця на звернення стягнення, чи документа, що підтверджує можливість звернення стягнення без згоди орендодавця, не містить прямої відсилання до умови про те, що згоди орендодавця на звернення стягнення на право довгострокової оренди в разі , якщо право оренди було отримано орендарем в результаті торгів, не потрібно.

Проте в попередній редакції Закону (Федеральний закон від 21.07.97 № 119-ФЗ (ред. від 26.06.2007) «Про виконавче виробництві »(прийнятий Держдумою ФС РФ 04.06.97) у ст. 62 було прямо вказано, що «при продажу права довгострокової оренди судовий пристав-виконавець <…> докладає: <…> копію документа, що підтверджує згоду орендодавця на звернення стягнення на право довгострокової оренди, чи документа, з якого випливає можливість передачі права довгострокової оренди без згоди орендодавця, якщо право оренди було отримано орендарем в результаті торгів ».

Ми вважаємо, що законодавець, приймаючи новий Закон про виконавче провадження, не припускав звуження сфери застосування норм ст. 62 Закону від 21.07.97 та обмеження прав стягувачів.

Таким чином, відсутність у тексті ст. 89 Закону можливості реалізації права довгострокової оренди без згоди орендодавця, якщо право оренди було отримано орендарем в результаті торгів, не означає, що така можливість відсутня. Вважаємо, що за наявності у боржника права довгострокової оренди, отриманого ним за результатами торгів, пристав зобов'язаний реалізувати дане право на торгах незалежно від згоди чи незгоди орендодавця.

Про це також свідчить і наукова юридична література. Так, в постатейному коментарі до Федерального закону від 02.10.2007 № 229-ФЗ «Про виконавче провадження» (за ред. О. В. Ісаенковой) вказується, що умова, що підтверджує можли-ність звернення стягнення без згоди орендодавця, може застосовуватися, якщо орендар сам придбав право оренди в результаті торгів.

Такої ж думки дотримується О.М. Борисов у коментарі до Федерального закону від 02.10.2007 № 229-ФЗ «Про виконавче провадження» (постатейний, М.: Юстіцінформ, 2009), вказуючи, що передача права довгострокової оренди можлива без згоди орендодавця, якщо це право було отримано орендарем у результаті торгів.

У свою чергу Тетяна Ермолинская у своїй статті «Пристав прийде за правами» («ЕЖ-ЮРИСТ». 2009. № 25. С. 9) вказує, що документом, що підтверджує можливість звернення стягнення без згоди орендодавця, є також рішення суду, винесене в рамках розгляду заяви пристава або стягувача про зміну порядку і способу виконання вимог виконавчого документа шляхом звернення стягнення на довгострокове право оренди.

Таким чином, ми вважаємо, що відмова судового пристава-виконавця у реалізації на торгах довгострокового права оренди, мотивований тим, що відсутня згода орендодавця на звернення стягнення на це право, у разі якщо воно було отримано орендарем в результаті торгів, не законний. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне внести в текст ч. 10 ст. 89 Закону поправки, прямо передбачають можливість реалізації на торгах довгострокового права оренди без згоди орендодавця у випадку, якщо це право було отримано орендарем в результаті торгів.

Category: Налог  Tags: ,