Як залишитися на ССО

Як відомо, УСН – це дуже вигідна з точки зору податкового навантаження схема оподаткування. Багато компаній, що працюють на загальному режимі, хотіли б її застосовувати. А фірми, що перейшли на «спрощенку», зобов'язані дотримуватися умов її використання. Про те, як виконати всі відповідні вимоги, читайте в бератора «Економимо на податки»

Сума доходів

Фірма має право продовжувати роботу на «спрощенці» тільки в тому випадку, якщо її річний дохід не перевищує 20 млн. рублів, скоригованих на коефіцієнт-дефлятор. Реальні обсяги надходжень до бюджету фірми визначаються відповідно до ст. 248 Податкового кодексу. Вони складаються з доходів від реалізації та позареалізаційних доходів за мінусом ПДВ. Укластися в ліміт допоможуть договір позики або договір комісії.

Ads

Зверніть увагу: фірма, що вирішила поєднувати УСН і ЕНВД, може втратити право на використання спрощеної системи, якщо доходи, отримані виключно від бізнесу на «спрощенці», перевищать зазначений ліміт. При цьому не важливо, скільки компанія заробила на «вмененке» (п. 4 ст. 346.12 НК РФ).

Приклад

ЗАТ «Актив» займається оптовою і роздрібною торгівлею. Оптова торгівля оподатковується «спрощеним» податком, а роздрібна – переведена на ЕНВД. За 12 місяців звітного року компанія отримала такі доходи:

  • від продажу товарів оптом – 19 700 000 крб.;
  • від продажу товарів у роздріб – 11 900 500 руб.

Загальна сума доходів «Активу» за цей період склала 31600500 руб. (19 700 000 + 11 900 500).

Припустимо, коефіцієнт-дефлятор на цей рік дорівнює 1,538. Тобто для того, щоб не втратити право на застосування УСН, доходи за рік не повинні перевищити 30760000 руб. (20 000 000 руб. × 1,538).

Таким чином, незважаючи на те, що в цілому фірма не вклалася в ліміт (31600500> 30760000), сума надходжень від «спрощеної» діяльності дозволяє їй не залишати спецрежим (19700000 <30760000).

Виходить, що в наступному році оптова торгівля «Активу» залишається на «спрощенку».

Чисельність співробітників

Щоб не втратити право на ССО, фірма повинна обмежити середню чисельність працівників на рівні 100 осіб. Розраховувати її потрібно за правилами, які встановлені в Постанові Росстату від 20 листопада 2006 р. № 69.

Існує кілька методів дотримати цю вимогу, навіть якщо справжня чисельність персоналу на підприємстві перевищує встановлений ліміт. Простіше за все оформити частину працівників на неповний робочий день або сумісниками. Тоді Ви зможете враховувати їх пропорційно відпрацьованому часу. А оскільки такі працівники зайняті не всі вісім годин на день, то кожен з них складе менше одиниці в середній чисельності фірми.

Приклад

Фірма відповідає всім критеріям «спрощенки», крім середньої чисельності працівників. За минулий рік вона склала 102 особи. Щоб не втратити своє право працювати на ССО в цьому році, компанія застосувала наступну тактику. За погодженням з співробітниками в поточному році відділ кадрів оформив 10 з них на неповний робочий день (по 5 годин замість 8). У результаті середня чисельність цієї групи замість 10 склала 6 осіб (10 чол. × 5 год: 8 годин).

Таким чином, середня чисельність працівників фірми дорівнює вже не 102 людини, а тільки 98 (102 – 10 + 6). Тому компанія не втратила право працювати на «спрощенку».

Більш складний варіант – це аутстаффінг. Суть його полягає в наступному: фірма як би орендує «надлишкову» частину співробітників. Після укладення договору аутстаффінгу ви берете персонал в оренду і перераховуєте за нього орендні платежі. Формально ці особи більше не будуть співробітниками підприємства.

Вартість майна

Фірма має право застосовувати УСН, якщо залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються для одержання доходів, не перевищує 100 млн. рублів. Зверніть увагу: оцінка майна проводиться за даними бухгалтерського обліку.

«Вписатися» в стомільйонний рамки більшості фірм і підприємцям не так вже й складно. Правда, при розрахунку залишкової вартості основних засобів необхідно враховувати певні нюанси.

Перш за все, в розрахунок цього показника приймають не всі основні засоби, а тільки амортизуються. Про це сказано в пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Податкового кодексу.

Для того щоб не вийти з ліміту по основних засобів, можна:

  • позбутися від надлишків. Для цього потрібно провести інвентаризацію. Що вийшли з ладу або морально застарілі основні засоби краще списати. Деяке устаткування можна просто продати;
  • частину основних засобів перевести на консервацію. Згідно з п. 3 ст. 256 Податкового кодексу, основні засоби не вважають амортизируемим майном, якщо вони переведені на консервацію, термін якої перевищує три місяці. Щоправда, використовувати це обладнання в період його консервації не можна;
  • частину основних засобів перевести на реконструкцію або модернізацію, період яких перевищує 12 місяців. За правилами Податкового кодексу, якщо основні засоби переводять на реконструкцію або модернізацію, термін якої буде перевищувати 1 рік, їх не можна враховувати у складі амортизується майна. Отже, і в ліміт основних засобів, що діє для компанії, що застосовує спрощену систему оподаткування, вони не входять;
  • відобразити ПДВ окремим рядком. Завдяки цьому вартість придбаного обладнання не буде збільшуватися. Виробити таку операцію дозволяє пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. У ньому сказано, що у витрати включаються «суми податку на додану вартість за оплаченими товарами (робіт і послуг)». Крім того, п. 8 ПБУ 6 / 01 встановлено, що до первісної вартості основних засобів входять витрати на придбання, спорудження або виготовлення за винятком ПДВ і інших невідшкодовуваний податків.

Нарешті, частина «понадлімітних» основних засобів можна перевести на дружню фірму або підприємця, а потім взяти у них в оренду чи лізинг. Таке майно не можна включати до розрахунку ліміту, навіть якщо воно числиться у вас на балансі.

Маскування філії

Фірму на «спрощенці», що відкрила філію, змусять перейти на загальний податковий режим (п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Але якщо замість філії вона створить відокремлений підрозділ, то може залишитися на «спрощенку». Такі висновки дозволяє зробити Лист Мінфіну Росії від 27 березня 2008 р. № 03-11-04/2/60.

Чим же відокремлений підрозділ відрізняється від філії або представництва? Таким може вважатися підрозділ з обладнаними робочими місцями, створене компанією поза місцем її знаходження. Так говорить п. 2 ст. 11 Податкового кодексу. А таких понять, як філія і представництво, в цьому документі немає. Зате в Цивільному кодексі сказано, що представництва та філії діють на підставі положень, затверджених головною організацією, і повинні бути вказані в її установчих документах (ст. 55 ГК РФ). Керівники таких структур призначаються і діють на підставі довіреності.

Звідси випливає висновок: якщо не згадувати в статуті фірми про філію, не затверджувати відповідного положення і не призначати керівника, такий підрозділ можна вважати відокремленим. А це означає, що підприємство як і раніше має право працювати на «спрощенку».

Такої ж точки зору дотримуються і судді (див., наприклад, Постанови ФАС Центрального округу від 6 травня 2003 р. у справі № А09-585/03-30, ФАС Північно-Західного округу від 30 жовтня 2003 р. у справі № А42- 969/03-23 та ін.)