Як уникнути штрафу за ст. 122 НК РФ

За несплату або неповну сплату податку платника податків можуть притягнути до відповідальності за статтею 122 НК РФ. При цьому навіть при наявності недоїмки в конкретному податковому періоді платник податків може уникнути або значно знизити розмір штрафу. Саме така ситуація розглянута в …

Ads

За несплату або неповну сплату податку платника податків можуть притягнути до відповідальності за статтею 122 НК РФ. При цьому навіть при наявності недоїмки в конкретному податковому періоді платник податків може уникнути або значно знизити розмір штрафу. Саме така ситуація розглянута в Постанові ФАС Московського округу від 21 червня 2004 р. № КА-А41/5015-04

"Рішенням Арбітражного суду Московської області від 22.01.04, залишеним без зміни постановою від 06.04.04 апеляційної інстанції, задоволено вимогу ВАТ" Трест Мособлінжстрой N 1 "(далі – заявник) про визнання недійсним рішення Інспекції МНС РФ по м. Красногорськ (далі – Податкова інспекція) від 22.11.2002 N 23276/02 в частині накладення штрафних санкцій за п. 1 ст. 122 НК РФ, обчислених з суми 464100 крб. донарахованого податку на додану вартість (з урахуванням уточнення вимог).

При цьому суд виходив з того, що матеріалами справи підтверджується наявність у платника податків на дату винесення оспорюваного рішення переплати з ПДВ у сумі 768838 крб., А тому у заявника не було несплати податку під вменяемого йому розмірі. Неврахування суми переплати при визначенні податкових санкцій по даному виду податку привів до необгрунтованого нарахування штрафу за п. 1 ст. 122 НК РФ у сумі 92820 руб.

У касаційній скарзі Податкова інспекція просить рішення та постанову суду скасувати, у задоволенні заявленої вимоги ВАТ "Трест Мособлінжстрой N 1" відмовити, оскільки на момент виникнення у платника податків заборгованості з ПДВ, сума переплати була меншою суми недоїмки; судом неправильно застосовано п. 42 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 28.02.01 N 5.

У судове засідання представник Податкової інспекції не з'явився. Інспекція повідомлена про час і місце розгляду справи належним чином (повідомлення про вручення N 51275, дата вручення 02.06.04).

Суд, радячись на місці, визначив: розглянути справу у відсутність представника Податкової інспекції.

Представники ВАТ "Трест Мособлінжстрой N 1" заперечували проти скасування судових актів з викладеним у них підставах і вказали на те, що на момент винесення оспорюваного рішення ІМНС в організації була значна переплата, яка не була врахована Інспекцією при обчисленні штрафних санкцій за п. 1 ст. 122 Податкового кодексу Російської Федерації.

Письмовий відгук на скаргу не представлений.

Вислухавши представників заявника, вивчивши матеріали справи, обговоривши доводи скарги, суд касаційної інстанції не знаходить підстав для її задоволення.

У пункті 42 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 28.02.2001 N 5 "Про деякі питання застосування частини першої Податкового кодексу Російської Федерації" зазначено, що при застосуванні статті 122 Кодексу суди повинні мати на увазі, що "несплата або неповна сплата сум податку "означає виникнення у платника податків заборгованості перед відповідним бюджетом (позабюджетним фондом) по сплаті конкретного податку в результаті вчинення зазначених у цій статті діянь (дій чи бездіяльності).

У зв'язку з цим, якщо в попередньому періоді у платника податків є переплата певного податку, яка перекриває або дорівнює сумі того ж податку, заниженою в наступному періоді та підлягає сплаті в той же бюджет (позабюджетний фонд), і зазначена переплата не була раніше зарахована в рахунок інших заборгованостей з цього податку, склад правопорушення, передбачений статтею 122 НК РФ, відсутня, оскільки заниження суми податку не призвело до виникнення заборгованості перед бюджетом (позабюджетним фондом) в частині сплати конкретного податку.

Якщо наявна переплата менш суми заниженого податку, вона також повинна бути врахована при визначенні суми фактично недоплаченого податку, виходячи з якої обчислюється сума штрафу.

Якщо ж у платника податків є переплата податку в більш пізні періоди в порівнянні з тим періодом, коли виникла заборгованість, платник податків може бути звільнений від відповідальності, передбаченої статтею 122 НК РФ, тільки при дотриманні ним умов, визначених пунктом 4 статті 81 НК РФ.

Судом встановлено, доводиться матеріалами справи і податковим органом не заперечується, що заявник платіжним дорученням N 43 від 30.08.2002 сплатив ПДВ у сумі 464100 крб.

До того ж, як пояснив представник ВАТ "Трест Мособлінжстрой N 1" та вбачається з акта виїзної податкової перевірки, сплата ПДВ у зазначеній сумі сталася до призначення виїзної податкової перевірки (рішення в.о. керівника від 11.09.02 – л. д. 9).

Крім того, на момент винесення оспорюваного рішення Податкової інспекції у платника податків, згідно звірці розрахунків по платежах до бюджету за час з 01.01.02 по 22.11.02 (к. д. 29), була переплата по ПДВ в сумі 768838,17 грн., а також по пені – 64478,44 руб.

Враховуючи викладене, судом, з урахуванням вищенаведених положень Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 28.02.2001 N 5, зроблений правильний висновок про обгрунтованість заявленого ВАТ "Трест Мособлінжстрой N 1" вимоги. "

Висновки:

Таким чином, якщо у платника податків виявлена недоїмка і оскаржити сама наявність недоїмки не представляється можливо, то платник податку може знизити розмір штрафу. Для цього необхідно виявити всі переплати за минулі податкові періоди в той бюджет, в якому виявилася недоїмка в одному і податкових періодів.

Слід зазначити, що іноді платники податків перестраховуються і мають "приховані" переплати, наприклад відносять за рахунок чистого прибутку витрати, які можуть зменшити податок на прибуток. Тому в даному випадку при наявності таких "прихованих" переплат, платник податку може подати уточнені декларації за минулі податкові періоди, щоб "прихована" переплата стала переплатою в рамках статті 78 НК РФ.

Для більш ефективного захисту платникам податків необхідно посилатися на пункт 42 Пленуму ВАС РФ від 28.02.2001 № 5. При цьому слід мати на увазі, що якщо переплата не повністю перекриває недоїмку, то штраф розраховується тільки із суми перевищення, тобто фактичної недоїмки.

Category: Налог  Tags: