Як Кіпр буде обмінюватися податковою інформацією?

«Ніякого фішингу», – обіцяє Кіпр. Але порядок надання податкової інформації з Кіпру все ж вже існує Щоб Кіпр погодився на укладення з РФ нового протоколу, який був парафований 16 квітня 2009 (Див. текст англійською мовою або переклад тексту російською мовою), що передбачає обмін інформацією практично без обмежень по конкретному обгрунтованим запитом, РФ включив у 2007 році Кіпр в список офшорних юрисдикцій Мінфіну Росії.

Ads

У травні 2009 року Республіка Кіпр вже покинула список «податкових гаваней» Іспанії. Як тільки протокол вступить в силу, Кіпр буде виключений і зі списку РФ, і, можливо, стане в один ряд з такими популярними холдинговими юрисдикціями ЄС як Нідерланди і Люксембург, з якими РФ також веде переговори про укладення аналогічних протоколів.

Як зазначає у інформаційному листі партнер компанії Andreas Neocleous & Co LLC Ольга Михайлова, як тільки протокол вступить в силу в Росії і на Кіпрі, то обмін інформацією з боку податкових органів Республіки Кіпр буде здійснюватися в наступному порядку.

Обмін по запиту включає в себе напрямок конкретної відповіді на конкретний запит. Політика кіпрських податкових органів така, в принципі, що кожен належний запит від компетентного органу стосується конкретного платника податків, або стосується конкретної угоді, повинен бути сумлінно виконаний. Компетентним органом щодо Кіпру є Відділ міжнародних податкових відносин Департаменту внутрішніх доходів Міністерства фінансів (International Tax Relations Unit of the Department of Inland Revenue of the Ministry of Finance). Обмін інформацією може здійснюватися тільки через Відділ, прямий неформальний обмін інформацією між посадовими особами, минаючи компетентний орган, заборонений.

При отриманні Відділом запиту про надання інформації, він перенаправить його до районного податковий орган (district tax office), в якому конкретний платник податків зареєстрований для цілей прибуткового податку. Районний податковий орган збирає всю запитувану інформацію, і направляє її до Відділу. У випадку якщо запит компетентного російського органу стосується оподатковуваного доходу на Кіпрі, кіпрські податкові органи можуть запросити аудиторів платника податків надати інформацію і пояснення. Такий запит повинен дозволяти однозначно розуміти його предмет, підстава та мета.

Кіпрські податкові органи можуть відповідно до Закону («Про обчислення і зборі податків» 1978 року в редакції Закону 72 (I) 2008 року – Assessment and Collection of Taxes Law of 1978 as amended by Law 72 (I) of 2008) проводити розслідування для збору інформації, запитаної Росією, і можуть вимагати у платника податків або третіх осіб (власників інформації) надання такої запитаної інформації їм. Для цих цілей директор Департаменту внутрішніх доходів має загальне повноваження за Законом зобов'язати будь- особа письмовим повідомленням надати такі дані, які можуть бути необхідними для застосування Закону у зв'язку з податковими відносинами такої особи за будь-який рік обчислення, або надати доказ директору щодо такого предмета, і бухгалтерську звітність, книги обліку та інші документи, що знаходяться в розпорядженні такої особи, або під його або її контролем, які відносяться до перерахованих вище. Директор може звернутися до районного суду для отримання ордера на обшук (search warrant), якщо існує розумний привід вважати, що злочин, що кваліфікується за законом, вчинено чи вчиняється, і що законне допустимий доказ здійснення правопорушення може бути виявлено в приміщенні. Районний суд може видати ордер на обшук, який уповноважує будь-якого офіцера поліції на проникнення в будівлю, вказане в ордері, за винятком будівлі особи, яка відповідно до Закону про докази (Law of Evidence) зобов'язана дотримуватися професійну таємницю.

Право на юридичну професійну привілей (адвокатська таємниця) збережено, і, таким чином, будь-яка інформація, яка надається клієнтом під час обговорень своєму юристу, не може бути розкрита будь-яким третім особам. Разом з цим важливо пам'ятати, що адвокати несуть ряд зобов'язань по боротьбі з відмиванням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (Див. Директиву для членів Асоціації адвокатів Кіпру).

В даний час на Кіпрі діє Закон № 188 (I) / 2007 «Про запобігання та припинення діяльності з відмивання грошових коштів» (Див. текст англійською мовою (переклад з грецької мови MOKAS)), де вперше з'явилося поняття «бенефіціар» та « бенефіціарний власник »('beneficial owner'), відомості про яких з метою застосування Закону можуть бути розкриті, в тому числі державним органам інших держав, під яким розуміється:

«(A) У випадку з корпоративними особами (corporate entities):

(I) фізична особа або фізичні особи, які переважно володіють або контролюють юридична особа за допомогою прямого або непрямого володіння або контролю істотного відсотка акцій або прав голосу у такому юридичну особу, включаючи тримання акцій на пред'явника, процентна частка в 10% + 1 акція вважається суттєвою для відповідності даним критерієм;

(Ii) фізична особа або фізичні особи, які іншим чином здійснюють контроль над управлінням юридичної особи.

(B) У випадку з юридичними особами (legal entities), такими як фонди (foundations) та юридичні конструкції (legal arrangements), такі як трасти (trusts), які керують та розподіляють фонди:

(I) У випадку, коли майбутні бенефіціари вже встановлені, то фізична особа або фізичні особи, які є бенефіціарами 10% або більше майна юридичної конструкції або юридичної особи;

(Ii) У випадку, коли фізичні особи, які отримують вигоду від юридичної конструкції або юридичної особи ще не встановлені, клас осіб, у чиїх інтересах юридична конструкція або юридична особа було створено або функціонує;

(Iii) Фізичне особа або фізичні особи, які здійснюють контроль над 10% або більше майна юридичної конструкції або юридичної особи ».

Оперативне застосування даного закону здійснюється Групою з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом (MOKAS) при Генеральному прокуророві Республіки Кіпр, який здійснює також санкціонування видачі податкової інформації іноземним податковим службам у відповідності із змінами, внесеними до Закону Республіці Кіпр «Про обчислення і справляння податків », які було прийнято 10 липня 2008 року, і вступили в силу з 25 липня 2008 року.

Важливо зазначити, що Законом 72 (I) 2008 року встановлені конкретні вимоги для надання кіпрськими податковими органами інформації в адміністративному порядку (не потрібна санкція суду).

1. Податкові органи Кіпру можуть не надавати інформацію, коли відсутня обопільна взаємність (законодавчих положень щодо реалізації домовленості) між Кіпром і іншою Договірною державою у відношенні інформації, що підлягає обміну. Таким чином, запитуюча держава зобов'язана мати аналогічні положення та / або адміністративні повноваження для здійснення обміну інформацією за запитом податкових органів Кіпру.

2. Податкові органи Кіпру можуть здійснювати свої повноваження зі збору запитуваної інформації тільки після одержання письмової згоди від Генерального прокурора Кіпру.

3. Податкові органи Кіпру можуть запитувати інформацію щодо будь-яких осіб, включаючи компанії і товариства (партнерства), які були ліквідовані та виключені з Реєстру (компаній).

4. Податкові органи можуть запрошувати будь-які книги, записи та інші документи, інформацію або відомості, які знаходяться у володінні, під контролем, у розпорядженні або мають до компетенції будь-якої особи. Запитуюча держава зобов'язана надати податковим органам Кіпру наступну інформацію:

– Інформацію, що ідентифікує особу, щодо якої здійснюється розслідування;

– Опис запитуваної інформації, а також зміст і спосіб, в рамках яких запитуюча держава бажає отримати інформацію від податкових органів Кіпру;

– Причини і підстави для припущень, що запитувана інформація є у податкових органів Кіпру, або може перебувати у власності або під контролем особи, щодо якої Кіпр здійснює юрисдикцію;

– Ім'я та адресу будь-якого особи, яка може розташовувати запитуваної інформації, у межах яких вона може бути доступна;

– Заява про те, що надання інформації передбачено законодавством і адміністративними повноваженнями запитуючої держави, і коли запитувана інформація буде знайдена і встановлена в юрисдикції запитаного держави, відповідні органи зможуть отримати інформацію згідно зі своїм законодавством і звичайними адміністративними повноваженнями;

– Заява про те, що запитуюча держава вичерпала всі доступні для нього заходів у його юрисдикції для отримання запитуваної інформації, за винятком тих заходів, здійснення яких могло б накласти надмірний тягар.

Джерело з положень Закону 2008 року: інформація англійською мовою компанії Делойт, кіпрський офіс.

Однак необхідно відзначити, що очевидним є факт відсутності в тексті Протоколу вимоги про введення Росією порядку обміну інформацією у внутрішнє законодавство аналогічно Закону Кіпру, що відповідно до концепції верховенства міжнародних зобов'язань над національним законодавством, за ідеєю, повинен позбавляти Кіпр підстави для відмови на надання інформації унаслідок відсутності в національному законодавстві РФ аналогічних положень про надання інформації для податкових цілей.

Закон Кіпру «Про обчислення і зборі податків» був приведений у відповідність з рекомендованими ОЕСР стандартами податкової транспарентності, які включають також в себе зобов'язання по ефективному обміну і співробітництва.

Модельна конвенція ОЕСР щодо податків на доходи і капітал у редакції 17 липня 2008

Офіційний коментар ОЕСР до модельної конвенції в редакції 2008 року (Див. Коментар до статті 26 щодо обміну інформацією С. 348 – 362)