Врятувати активи можна шляхом безподаткової передачі майна

Спосіб безподаткової передачі майна, ідеальний в теорії, на практиці пов'язаний з величезною кількістю проблем та труднощів і перепон Рідкісний підприємець у сучасних умовах, що характеризуються повальної закредитованістю бізнесу та ініціюванням банками звернень стягнення на закладене майно, а також сплеском рейдерських захоплень, не замислюється про забезпечення безпеки наявних активів . Не менш актуальні ці питання і в світлі посилення податкового контролю над бізнесом.

Ads

Зазвичай під збереженням і безпекою розуміється прямий продаж майна підконтрольним компаніям або видача їм власних векселів, які в разі виникнення критичної ситуації можна буде пред'явити і отримати в обмін рятувати майно. Однак у цих випадках передача майна кваліфікується як реалізація з метою обчислення ПДВ і податку на прибуток, при значній вартості майна це тягне за собою цілком відчутні і не завжди посильні податкові витрати. Крім того, безпечне застосування цих інструментів вимагає реальності здійснення операцій з відчуження майна, що передбачає наявність ділових цілей, не пов'язаних з виведенням майна, а також реальність проведення розрахункових операцій. Заниження ж вартості відчужуваного майна або, ще гірше, його безоплатна передача чреваті визнанням у майбутньому угод недійсними та залученням керівництва компанії до відповідальності, аж до кримінальної, – за приховування майна, за рахунок якого має проводитися стягнення донарахованих податків, або за навмисне банкрутство.

Набагато більш ефективним варіантом порятунку активів є їх передача нової компанії, створеної в ході процедури реорганізації шляхом її виділення з "проблемного" підприємства. З одного боку, передача майна в ході виділення в силу прямої вказівки в законі не тягне виникнення будь-яких додаткових податкових наслідків ні з ПДВ (ст.162.1 НК РФ), ні з податку на прибуток (п. 3 ст. 251 НК РФ) , з іншого – виділення є єдиним видом реорганізації, які не потребують податкового правонаступництва (п. 8 ст. 50 НК РФ), тобто новостворена компанія, що є новим власником активів, за загальним правилом не буде відповідати за податковими боргами компанії, з якої вона виділилася.

При цьому у реорганізації та передачі активів повинні бути ділові цілі, ніяк не пов'язані з ухиленням від можливого (або цілком реального) звернення стягнення на майно. Якщо надалі буде встановлено, що реорганізація була спрямована виключно на невиконання обов'язків по сплаті податків, то за рішенням суду на виділилася компанію в силу прямої вказівки в законі (п. 8 ст. 50 НК РФ) може бути покладено обов'язок солідарно виконувати податкові зобов'язання реорганізованого особи. І такі випадки судово-арбітражній практиці відомі. Так, ФАС Північно-Кавказького округу у своїй постанові від 27.10.2008 N Ф 08-6250/2008 у справі N А32-11994/2007-19/305 зазначив: "З переліку основних засобів, що знаходяться в господарському віданні МУП ЖКГ "Теміжбекська", видно, що підприємство наділене неліквідним майном з низькою залишковою вартістю … Дебіторська заборгованість, включена за розподільчим балансом в активи МУП ЖКГ "Теміжбекська", фактично нереальна для стягнення … Грошові кошти на рахунках МУП ЖКГ "Теміжбекська" у банку майже повністю витрачені в процесі реорганізації … Разом з тим у результаті реорганізації МУП "ТВК" Теміжбекська "було передано майже все ліквідне майно … При цьому заборгованість зі сплати податків не передавалася … Суд прийшов до обгрунтованого висновку про спрямованість реорганізації МУП ЖКГ" Теміжбекська "на ухилення цього підприємства від сплати податків у встановленому порядку і неможливості виконання ним податкового обов'язку саме в результаті передачі активів правонаступника реорганізованого юридичної особи …".

"Мінусом" реорганізації у формі виділення є досить тривалі терміни: від двох місяців плюс місяць на перереєстрацію права власності на нерухоме майно. Разом з тим, останнім часом навіть грамотно сплановану процедуру виділення з діловими цілями на практиці багатьом платникам податків доводиться реалізовувати, м'яко кажучи, з працею, і далеко не завжди вона призводить до бажаного результату.

Причиною тому є негласне "табу", накладене ФНС РФ як реєструючим органом на здійснення будь-яких реорганізаційних заходів у багатьох регіонах, незалежно від того, в якій формі здійснюється реорганізація: однаково проблематично здійснюються і виділення, і злиття, і приєднання. Причому це рівною мірою стосується і реорганізацій, не пов'язаних з виведенням активів. У підприємницькому середовищі навіть побутує думка, що зараз набагато простіше провести контрольовану ліквідацію, ніж реорганізувати компанію.

Що призвело до такого стану справ, здогадатися неважко: в останні роки тисячі компаній по всій Росії були "ліквідовані" шляхом злиття і приєднання до "фірмам-одноденкам", що ускладнило, а в деяких випадках зробило неможливим проведення контрольних заходів та стягнення вже донарахованих сум . Тепер же, в умовах фінансової кризи і зростання дефіциту бюджету, все, що пов'язано з реорганізацією, дуже жорстко присікається.

Часом палицю перегинають. Показовим у цьому сенсі є невмотивовані відмови податкових органів вносити в ЕГРЮЛ запис про початок процедури реорганізації, хоча подача такої заяви носить виключно повідомний характер і чинне законодавство не передбачає можливості відмови у внесенні даного запису в ЕГРЮЛ та видачу відповідного свідоцтва, без якого неможливо опублікувати в " Віснику державної реєстрації "обов'язкове повідомлення і фактично почати процедуру (ст. 13.1 Федерального закону від 08.08.2001 р. N 129" Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців ").

Проте наш досвід показує, що якщо платник податків активно проявляє свою позицію, сам ініціює зустрічі з керівництвом податкового органу, відкрито говорить про цілі реорганізації, наочно демонструючи економіко-управлінські причини і передумови реорганізаційних процедур, не лякається погроз про призначення виїзної перевірки і звертається зі скаргами та заявами в вищестоящий податковий орган, прокуратуру і арбітражний суд, то в кінцевому підсумку з великою часткою ймовірності можна припустити, що питання буде вирішено у позитивну для нього бік.

Category: Налог  Tags: , ,