Внесено зміни до форми ПДФО-2 і ПДФО-3

Зміни в ПДФО-3

Ads

Згідно з нормами ст. 227 і 228 Податкового кодексу РФ за 2009 рік обов'язок з подання декларації з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і його сплаті покладено на наступні категорії платників податків:

– Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

– Фізичні особи, які займаються приватною діяльністю (адвокати, нотаріуси);

– Фізичні особи, які отримали доходи від здачі в найм (в оренду) нерухомого майна;

– Фізичні особи, які отримали доходи відповідно до укладених договорів цивільно-правового характеру від фізичних осіб, які не є податковими агентами;

– Фізичні особи, які отримали виграші від всіх заснованих на ризику ігор;

– Фізичні особи, які отримали прибутки, щодо яких не було утримано ПДФО;

– Фізичні особи, які отримали дохід від продажу майна, що належить їм на праві власності: квартир і будинків (або часток у них), будівель і приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок, частки в статутному капіталі та ін.;

– Фізичні особи – податкові резиденти Російської Федерації, які отримують прибутки від джерел, що знаходяться за межами нашої країни;

– Фізичні особи, які отримали у 2009 році дохід у грошовій і натуральній формах (нерухоме майно, транспортні засоби, акції, частки, паї тощо) в порядку дарування;

– Фізичні особи, які отримали винагороду, що виплачується авторам творів корисних моделей та промислових зразків або спадкоємцям (правонаступникам) авторів творів науки, літератури, мистецтва.

Наказом Мінфіну Росії від 29.12.2009 N 145н "Про затвердження форми податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (форма 3-ПДФО) та Порядку її заповнення" затверджена нова декларація, яка представляється фізичними особами до податкового органу за доходами, отриманими за 2009 рік , за місцем свого обліку, тобто до податкової інспекції, на території якої фізична особа зареєстрована в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Згідно з п. 1 ст. 229 НК РФ фізичні особи зобов'язані подати податкову декларацію з ПДФО у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за податковим періодом (календарним роком), коли згадані вище доходи були отримані. Сплата податку здійснюється не пізніше 15 липня року, наступного за минулим податковим періодом.

У податковій декларації фізична особа вказує всі отримані ним у податковому періоді доходи, джерела їх виплати, податкові відрахування, суми податку, утримані податковими агентами, суми фактично сплачених протягом податкового періоду авансових платежів, суми податку, що підлягають сплаті чи доплату до бюджету або поверненню.

Згідно з нормами ст. 1 і 2 Федерального закону від 27.12.2009 N 368-ФЗ "Про внесення змін до частини другу Податкового кодексу Російської Федерації і Федеральний закон" Про внесення змін до глави 23 і 25 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації та про визнання такими, що втратили чинність окремих положень Федерального закону "Про внесення змін до частини першої, частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації" та визнання такими, що втратили чинність окремих положень законодавчих актів Російської Федерації "розширено перелік доходів, що не підлягають обкладенню ПДФО.

Відповідно до змін, внесених до п. 43 ст. 217 НК РФ, лист Г1 нової податкової декларації доповнено другою сторінкою. Вона передбачена для розрахунку доходів, отриманих у натуральній формі як оплату праці від сільськогосподарських товаровиробників, звільнених від оподаткування. На аркуші Г2 відображаються відомості про доходи у вигляді виграшів та призів, отриманих у конкурсах, іграх та інших заходах, що проводяться з метою реклами товарів (робіт, послуг), не підлягають оподаткуванню.

Розрахунок суми утриманого податку з не оподатковуваних ПДФО доходів у вигляді матеріальної вигоди від економії на відсотках в новій податковій декларації відбивається на листі Г3 (раніше даний розрахунок містився на аркуші Г2).

Федеральним законом від 25.11.2009 N 281-ФЗ "Про внесення змін до частини першу і другу Податкового кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації" внесено зміни до ст. 214.1 НК РФ. Положення цієї статті поширюються на правовідносини, що виникли з 1 січня 2008 року, і діють до 1 січня 2010 року.

Згідно з нормами ст. 214.1 НК РФ при визначенні податкової бази по доходах від операцій з цінними паперами, включаючи інвестиційні паї пайового інвестиційного фонду, та операцій з Фісс, що звертаються на організованому ринку, враховуються доходи, отримані за операціями:

– Купівлі-продажу цінних паперів, що обертаються на організованому ринку;

– Купівлі-продажу цінних паперів, не обертаються на організованому ринку;

– З фінансовими інструментами термінових угод, що звертаються на організованому ринку, базисним активом за якими є цінні папери або фондові індекси, що розраховуються організаторами торгівлі на ринку цінних паперів, або інші фінансові інструменти термінових угод, базисним активом яких є цінні папери або фондові індекси, що розраховуються організаторами торгівлі на ринку цінних паперів;

– З фінансовими інструментами термінових угод, що звертаються на організованому ринку, чиїм базисним активом не є цінні папери або фондові індекси, що розраховуються організаторами торгівлі на ринку цінних паперів, а також з фінансовими інструментами термінових угод, чиїм базисним активом є інші фінансові інструменти термінових угод, базисним активом яких не є цінні папери або фондові індекси, що розраховуються організаторами торгівлі на ринку цінних паперів;

– Погашення інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів;

– З цінними паперами та фінансовими інструментами термінових угод, що звертаються на організованому ринку, здійснюваним довірчим керуючим (за винятком керуючої компанії, що виробляє довірче управління майном, що є пайовий інвестиційний фонд) на користь засновника довірчого управління (вигодонабувача), що є фізичною особою. При цьому податкова база по кожній з перерахованих вище операцій повинна визначатися окремо.

Під фінансовими інструментами термінових угод слід розуміти угоду учасників таких угод, що відповідає вимогам, встановленим ст. 301 НК РФ.

У зв'язку з цим у листах З і І нової податкової декларації скоректований перелік операцій з цінними паперами та фінансовими інструментами термінових угод.

Положеннями пп. 3 та 4 п. 1 ст. 218 НК РФ передбачено надання стандартного податкового відрахування в розмірі 400 руб. за кожний місяць податкового періоду до місяця, коли дохід платника податку перевищив 40 000 руб.; податкове вирахування в розмірі 1000 руб. на кожну дитину за кожний місяць податкового періоду до місяця, в якому дохід платника податку перевищив 280 000 руб. Дана норма введена з 1 січня 2009 року Федеральним законом від 22.07.2008 N 121-ФЗ "Про внесення змін до статті 218 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації", у зв'язку з чим лист К1 нової податкової декларації уточнено.

У лист К2 нової податкової декларації внесені доповнення. Так, за підпунктом. 2.1 листа К2 відбивається соціальний відрахування на оплату навчання, який поряд з батьками, опікунами та піклувальниками може отримати брат чи сестра студента віком до 24 років, що навчається на денному відділенні. Дана норма введена з 1 січня 2009 року Федеральним законом від 03.06.2009 N 120-ФЗ "Про внесення зміни до статті 219 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації".

Федеральним законом від 30.04.2008 N 55-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії та державної підтримки формування пенсійних накопичень "п. 1 ст. 219 НК РФ доповнено подп. 5, згідно з яким з 1 січня 2009 року платник податку має право на отримання соціального відрахування в сумі сплачених у податковому періоді додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії відповідно до Федерального закону "Про додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової пенсії та державної підтримки формування пенсійних накопичень" – у розмірі фактично зроблених витрат з урахуванням обмеження (не більше 120 000 руб.). Дана норма знайшла відображення в подп. 2.8 листа К2 нової податкової декларації.

На підставі подп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ сума сплачених фізичною особою додаткових страхових внесків у розмірі фактичних витрат на накопичувальну частину трудової пенсії включається до складу соціального податкового вирахування з ПДФО. Згідно з п. 2 ст. 219 НК РФ граничний розмір соціального податкового вирахування складає 120 000 руб. Зміни, що встановлюють новий максимальний розмір вирахування, внесені Законом N 55-ФЗ і діють з 1 січня 2009 року. Дана норма знайшла відображення в подп. 2.9 листа К2 нової податкової декларації.

Зміни в ПДФО-2

Згідно з нормами пп. 2 і 3 ст. 230 НК РФ податкові агенти подають до податкового органу за місцем свого обліку відомості про доходи фізичних осіб у цьому податковому періоді та суми нарахованих і утриманих у цьому податковому періоді податків щорічно не пізніше 1 квітня року, наступного за минулим податковим періодом, за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади, контролюючим стягування податків і зборів.

Зазначені відомості податковими агентами подаються до податкових органів за місцем їх обліку на магнітних носіях або з використанням засобів телекомунікацій.

Наказом ФНС Росії від 22.12.2009 N ММ-7-3/708 "Про внесення змін до наказу ФПС Росії від 13.10.2006 N САЕ-3-04/706", який набрав чинності з 9 лютого 2010 року, внесені зміни та доповнення в додаток N 2 до форми N 2-ПДФО "Довідка про доходи фізичної особи за 200__ рік".

Форма та порядок заповнення довідки про доходи фізичної особи за 2009 рік не змінено.

У довідники "Коди доходів" і "Коди відрахувань" у зв'язку із змінами до порядку оподаткування ПДФО введені нові коди, окремі коди виключені, до деяких внесені поправки.

У довідник "Коди доходів" включені нові рядки: 1535 "Доходи, отримані за операціями з фінансовими інструментами термінових угод …" (Ст. 214.1 НК РФ) і 2791 "Доходи, отримані працівниками в натуральній формі як оплату праці" (п. 43 ст. 217 НК РФ). Виключені з довідника "Коди доходів" стор 1214 "Доходи у вигляді грошових (викупних) сум страхових внесків, сплачених фізичною особою за договором добровільного пенсійного страхування, що виплачуються у разі його розірвання" (При отриманні даного виду доходу слід зазначати код 1220), 1230 "Доходи у вигляді грошових (викупних) сум в частині сум платежів (внесків), внесених фізичною особою за договором недержавного пенсійного забезпечення, що виплачуються у разі його розірвання", 1510 "Доходи, отримані від продажу житлових будинків, квартир, кімнат, включаючи приватизовані житлові приміщення, дач, садових будиночків чи земельних ділянок, часток у вказаному майні "(п. 17.1 ст. 217 НК РФ), 1520" Доходи, по-жані від продажу майна (крім житлових будинків, квартир, кімнат, включаючи приватизовані житлові приміщення, дач, садових будиночків чи земельних ділянок, часток у вказаному майні, цінних паперів) "(п. 17.1 ст. 217), 2220" Доходи в грошовій і натуральній формах, одержувані в порядку дарування "(п. 18.1 ст. 217).

Коди відрахувань доповнені стор 318 "Сума, направлена на погашення відсотків за кредитами, отриманими від банків, що знаходяться на території Російської Федерації, з метою рефінансування кредитів на придбання житла" (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ), 509 " Відрахування із суми доходів, отриманих працівниками в натуральній формі як оплату праці від організацій-сільгосптоваровиробників … " (П. 43 ст. 217 НК РФ) і 607 "Відрахування в сумі сплачених роботодавцем додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії, але не більше 12 000 руб. В рік" (подп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ) .

Рядки 301, 310, 313 "Суми, що зменшують податкову базу у відповідності зі статтею 213 Податкового кодексу Російської Федерації", 602, 603, 604, 605, 606 виключені.

Згідно з п. 2 ст. 230 НК РФ відомості про доходи фізичних осіб за 2009 рік (з урахуванням змін в кодах доходів і відрахувань) необхідно подати до інспекції до 1 квітня 2010 року.

Журнал "НВ: Коментарі до нормативних документів для бухгалтерів" № 4'2010