Відображення в бухгалтерському обліку та при оподаткуванні страхових внесків в 2010 р.

У бухобліку страхові внески відображаються на рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення». При загальній системі оподаткування, при розрахунку податку на прибуток організацій нараховані суми страхових внесків включаються до складу витрат за обов'язковими видами страхування (п. 2 ст. 263 НК РФ). Якщо організація застосовує УСН і сплачує єдиний податок з різниці між доходами і витратами, то страхові внески включаються до складу витрат компанії (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ) і зменшать податкову базу в день перерахування їх до бюджету (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Якщо організація застосовує ССО з об'єктом оподаткування доходи або ЕНВД, то страхові внески зменшують суму нарахованого податку У бухобліку розрахунки по внесках на обов'язкове пенсійне (соціальне, медичне) страхування слід відображати на рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення». Аналітичний облік ведеться окремо по кожному виду страхових внесків, для цього до рахунку 69 відкриваються субрахунки:

Ads

– «Розрахунки з ПФР за страхової частини трудової пенсії»;

– «Розрахунки з ПФР по накопичувальної частини трудової пенсії»;

– «Розрахунки з ФСС з внесків на соціальне страхування»;

– «Розрахунки з ФФОМС»;

– «Розрахунки з ТФОМС».

Нарахування страхових внесків здійснюється в кореспонденції з тим рахунком, на якому відбивалося винагороду, з суми якого розраховані внески:

Дебет 20 (08, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2) Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ПФР за страхової частини трудової пенсії» – нараховані пенсійні внески на фінансування страхової частини трудової пенсії;

Дебет 20 (08, 23, 25, 26, 29, 44, 91-2) Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ПФР по накопичувальної частини трудової пенсії» – нараховані пенсійні внески на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії і т.д.

Дані проводки робляться в останній день місяця за підсумками всіх виплат, нарахованих у цьому періоді (ч. 3 ст. 15 Закону від 24 липня 2009 р. № 212-ФЗ). Якщо організація понесла витрати на соціальне страхування (виплата лікарняних посібників, оплата декретної відпустки і т.д.), їх сума зменшує суму страхових внесків, що зараховуються до ФСС Росії. Ця операція відображається проводкою:

Дебет 69 субрахунок «Розрахунки з ФСС з внесків на соціальне страхування» Кредит 70 – нараховані витрати на державне соціальне страхування (лікарняні, допомога по вагітності та пологах і т.д.).

Суми, отримані від ФСС Росії в рахунок відшкодування витрат організації на обов'язкове соціальне страхування, відображаються проводкою:

Дебет 51 Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ФСС з внесків на соціальне страхування» – отримані гроші від ФСС Росії в рахунок відшкодування витрат на обов'язкове соціальне страхування.

Сплата страхових внесків у бухобліку відображається проводками:

Дебет 69 субрахунок «Розрахунки з ПФР за страхової частини трудової пенсії» Кредит 51 – перераховані пенсійні внески на фінансування страхової частини трудової пенсії;

Дебет 69 субрахунок «Розрахунки з ПФР по накопичувальної частини трудової пенсії» Кредит 51 – перераховані пенсійні внески на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії;

Дебет 69 субрахунок «Розрахунки з ФСС з внесків на соціальне страхування» Кредит 51 – перераховані страхові внески на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством до ФСС Росії і т.д. Такий порядок відображення в бухобліку розрахунків по страхових внесках випливає з Інструкції до плану рахунків (рахунок 69).

Розглянемо приклад, торгова компанія застосовує загальну систему оподаткування, в січні 2010 р. відбулися наступні нарахування на користь співробітників: зарплата в розмірі 1 250 000 руб., Лікарняні допомоги – 44 500 руб., В тому числі допомоги за перші два дні, оплачувані за рахунок організації – 4000 руб.

Всі співробітники компанії молодше 1967 р.н. У січні 2010 р. виплати по кожному співробітнику з початку року не перевищили 415000 крб., Тому страхові внески за всім співробітникам нараховуються за єдиним тарифом 26 відсотків.

Загальна сума страхових внесків за січень 2009 р. складе (1250000 крб. × 26%) 325000 крб., В тому числі:

– В ПФР на фінансування страхової частини трудової пенсії – 175000 крб. (1250000 крб. × 14%);

– В ПФР на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії – 75000 руб. (1250000 крб. × 6%);

– До ФСС РФ – 36250 руб. (1250000 крб. × 2,9%);

– У ФФОМС – 13750 руб. (1250000 крб. × 1,1%);

– У ТФОМС – 25000 руб. (1250000 крб. × 2%).

У бухобліку нарахування зарплати, лікарняних допомог і страхових внесків відображається наступними проводками:

Дебет 44 Кредит 70 – 1250000 руб .- нарахована зарплата;

Дебет 44 Кредит 70 – 4000 руб .- нараховані лікарняні допомоги за перші два дні непрацездатності, оплачувані за рахунок коштів організації;

Дебет 44 Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ПФР за страхової частини трудової пенсії» – 175000руб. – Нараховані пенсійні внески на страхову частину трудової пенсії;

Дебет 44 Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ПФР по накопичувальної частини трудової пенсії» – 75000руб. – Нараховані пенсійні внески на накопичувальну частину трудової пенсії;

Дебет 44 Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ФСС з внесків на соціальне страхування» – 36250 руб. – Нараховані страхові внески до ФСС РФ;

Дебет 69 субрахунок «Розрахунки з ФСС з внесків на соціальне страхування» Кредит 70 – 40500 руб. (44500 руб. – 4000 руб.) – Нараховані лікарняні допомоги за рахунок ФСС РФ;

Дебет 44 Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ФФОМС» – 13750 руб .- нараховані страхові внески до ФФОМС;

Дебет 44 Кредит 69 субрахунок «Розрахунки з ТФОМС» – 25000 руб .- нараховані страхові внески до ТФОМС.

Витрати організації на обов'язкове соціальне страхування (ФСС РФ) склали 40500 руб., що більше внесків до ФСС Росії, нарахованих за січень 2010 р. (36 250 руб.). Компанія вирішила компенсувати свої витрати за рахунок зменшення майбутніх платежів до ФСС РФ. У результаті за січень 2010 р. організація нічого не перерахувала до ФСС Росії, а частина витрат, не покритих страховими внесками, у сумі 4250 руб. (40500 руб. – 36250 руб.) Організація врахує при сплаті внесків до ФСС РФ в лютому 2010 р.

Слід зазначити, що порядок обліку страхових внесків при розрахунку податків залежить від того, яку систему оподаткування застосовує організація. Наприклад, при загальній системі оподаткування, при розрахунку податку на прибуток організацій нараховані суми страхових внесків включаються до складу витрат за обов'язковими видами страхування (п. 2 ст. 263 НК РФ). Це правило поширюється на всю суму страхових внесків незалежно від того, зменшують чи оподатковуваний прибуток виплати, на які внески нараховувалися, чи ні (лист Мінфіну Росії від 19 жовтня 2009 р. № 03-03-06/2/197).

При розрахунку податку на прибуток суму внесків, нарахованих у ФСС Росії, слід зменшити на суму витрат по обов'язковому соціальному страхуванню, які відшкодовуються цією позабюджетним фондом.

Якщо організація застосовує касовий метод, то до складу витрат нараховані суми страхових внесків включаються тільки після перерахування їх до бюджету (подп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ). Якщо організація застосовує метод нарахування, факт оплати значення не має (подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ), нараховані суми страхових внесків включаються до складу прямих або непрямих витрат (п. 1 ст. 318 НК РФ). При цьому момент включення страхових внесків до податкової бази залежить від того, до прямих або непрямих витрат відноситься винагорода, з якого нараховані внески. Страхові внески, які відносяться до прямих витрат, враховуються при розрахунку податку на прибуток в міру реалізації продукції, у вартості якої вони враховані (абз. 2 п. 2 ст. 318 НК РФ).

У свою чергу, якщо організація займається виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), перелік прямих витрат прописується в обліковій політиці копанні для цілей оподаткування (п. 1 ст. 318 НК РФ, листа Мінфіну Росії від 26 січня 2006 р. № 03 – 03-04/1/60 і ФНС Росії від 18 листопада 2005 р. № ММ-6-02/960). Проте розподіл витрат на прямі і непрямі повинно бути економічно виправдано. Наприклад, зарплату та нараховані на неї страхові внески по співробітниках, безпосередньо зайнятих у виробництві, необхідно враховувати в складі прямих витрат, а зарплату та нараховані на неї внески по адміністрації організації слід віднести до непрямих витрат. При цьому страхові внески, які відносяться до непрямих витрат, враховуються при розрахунку податку на прибуток у момент їх нарахування (абз. 1 п. 2 ст. 318 НК РФ).

Якщо організація надає послуги, то прямі витрати можна врахувати, як і непрямі, на момент їх нарахування (абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ). У торговельних організаціях зарплата і страхові внески визнаються непрямими витратами (абз. 3 ст. 320 НК РФ), тому враховуються при розрахунку податку на прибуток у момент нарахування.

Якщо організація застосовує спрощену систему оподаткування (ССО) і сплачує єдиний податок з різниці між доходами і витратами, то страхові внески включаються до складу витрат компанії (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Ці платежі зменшать податкову базу в день перерахування їх до бюджету (п. 2 ст. 346.17 НК РФ), несплачені страхові внески при розрахунку єдиного податку не враховуються.

Розглянемо приклад, торгова компанія застосовує ССО, об'єктом оподаткування встановлені доходи, зменшені на величину витрат, податкова ставка єдиного податку становить 15 відсотків. Сума страхових внесків, нарахованих за I квартал 2010 р., склала: у січні і в лютому – 20000 руб., В березні-30000 руб. Страхові внески за січень організація заплатила 10 лютого, за лютий – 12 березня, за березень – 11 квітня.

При розрахунку єдиного податку за I квартал 2010 р. слід прийняти до врахування у складі витрат компанії страхові внески у розмірі 40000 руб. (20000 руб. + 20 000 руб.). Страхові внески за березень необхідно прийняти до обліку при розрахунку єдиного податку за півріччя 2010 р., тому що вони оплачені в квітні, тобто у другому кварталі 2010 р.

Якщо організація застосовує ССО з об'єктом оподаткування доходи, то страхові внески зменшують суму нарахованого податку. Граничний розмір податкового вирахування (разом з лікарняними посібниками та внесками на страхування від нещасних випадків і профзахворювань) становить 50 відсотків від розрахованої суми єдиного податку (п. 3 ст. 346.21 НК РФ).

Якщо організація платить ЕНВД, то на суму страхових внесків також зменшує суму єдиного податку. Граничний розмір податкового вирахування (разом з лікарняними посібниками та внесками на страхування від нещасних випадків і профзахворювань) становить 50 відсотків від розрахованої суми єдиного податку (п. 2 ст. 346.32 НК РФ).