Штучне відновлення термінів стягнення безнадійної недоїмки

Одним з улюблених податковими органами прийомами при проведенні виїзної податкової перевірки є наступні дії: податкові органи включають до складу недоїмки ту недоїмку, яка утворилася за межами трьох років, або за той період, коли неможливо провести ще раз повторну перевірку. Період виникнення такої недоплати завжди лежить за межами строку, за який проводиться перевірка. Тобто податкові органи намагаються відновити пресекательние строки стягнення податків. Наскільки правомірні такі дії, розглянуто у Постанові ФАС Північно-Західного округу від 27 листопада 2003 року № А13-4279/03-08:

Ads

Одним з улюблених податковими органами прийомами при проведенні виїзної податкової перевірки є наступні дії: податкові органи включають до складу недоїмки ту недоїмку, яка утворилася за межами трьох років, або за той період, коли неможливо провести ще раз повторну перевірку. Період виникнення такої недоплати завжди лежить за межами строку, за який проводиться перевірка. Тобто податкові органи намагаються відновити пресекательние строки стягнення податків. Наскільки правомірні такі дії, розглянуто у Постанові ФАС Північно-Західного округу від 27 листопада 2003 року № А13-4279/03-08:

"Згідно з матеріалами справи Інспекція провела виїзну податкову перевірку правильності утримання, повноти і своєчасності перерахування до бюджету Товариством прибуткового податку і податку на доходи фізичних осіб, своєчасності та повноти подання до податкового органу відомостей про доходи фізичних осіб за період з 01.01.2000 по 31.01.2003 .

За результатами перевірки Інспекція склала акт від 25.04.2003 N 13-14/118 НА, на підставі якого (з урахуванням заперечень заявника на акт перевірки) прийняла рішення від 28.05.2003 N 13-15/133 НА про притягнення Товариства до податкової відповідальності в вигляді стягнення 7600 крб. штрафу, що передбачено пунктом 1 статті 126 Податкового кодексу Російської Федерації (далі – НК РФ), і у вигляді стягнення 103180 крб. 80 коп. штрафу по статті 123 НК РФ, а також про нарахування 1048988 крб. 01 коп. пені за несвоєчасну сплату прибуткового податку і податку на доходи фізичних осіб.

Вимогою за станом на 28.05.2003 N 13-33/219 НА Товариству запропоновано в термін до 09.06.2003 сплатити нараховані за результатами перевірки суми пені.

З аявітель знаходить неправомірним нарахування 868920 руб. 76 коп. пенею за несвоєчасне і неповне перерахування до бюджету 868920 крб. 76 коп. заборгованості (недоїмки) з прибуткового податку за 1993 – 1999 роки, у зв'язку з чим звернувся до арбітражного суду з цією заявою.

Касаційна інстанція вважає прийняті у справі судові акти підлягають скасуванню, а скаргу Товариства – задоволенню у зв'язку з неправильним застосуванням норм матеріального права.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 31 НК РФ податкові органи вправі проводити податкові перевірки в порядку, встановленому цим кодексом.

Згідно статті 87 НК РФ податкові органи проводять камеральні та виїзні податкові перевірки платників податків, платників зборів і податкових агентів. Податковою перевіркою можуть бути охоплені тільки три календарних роки діяльності платника податків, платника збору та податкового агента, що безпосередньо передували року проведення перевірки.

У статті 89 НК РФ зазначено, що виїзна податкова перевірка проводиться на підставі рішення керівника (його заступника) податкового органу.

Як видно з матеріалів справи, податковим органом на підставі рішення заступника керівника Інспекції від 10.02.2003 N 13-12/38 НА проведена виїзна податкова перевірка Товариства за період з 01.01.2000 по 31.01.2003.

На початок перевірки податковим органом встановлено неправомірне неперерахування (несплата) утриманого прибуткового податку і податку на доходи фізичних осіб в сумі 1313763 крб., В тому числі за 1999 рік у сумі 797859 крб. Згідно з актом звірки Суспільство в ході даної перевірки погасило заборгованість. Рішенням від 28.05.2003 N 13-15/133 НА заявник притягнутий до податкової відповідальності, а також йому нараховано пені за несвоєчасне перерахування прибуткового податку і податку на доходи фізичних осіб у розмірі 1048988 крб. 01 коп. Зазначена сума пені включена у вимогу станом на 28.05.2003 N 13-33/219 НА. Однак, як підтверджується матеріалами справи і не заперечується податковим органом, пені перелічені Інспекцією з усієї суми несплачених податків, у тому числі і за 1999 рік. Ця заборгованість у розмірі 847138 руб. згідно з довідкою Товариства від 21.07.2003 утворилася з 1993 по 1999 рік (лист справи 128). Податковий орган не заперечує цю суму недоїмки і період її утворення.

Касаційна інстанція вважає, що нормами законодавства про податки і збори не передбачено включення в акт виїзної податкової перевірки, до рішення про притягнення платника податків до відповідальності і у вимогу про сплату податку сум заборгованості по податках і пені за період, що виходить за термін проведення перевірки, встановлений статтею 87 НК РФ.

Як вказав Пленум Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації в пункті 27 постанови від 28.02.2001 N 5 "Про деякі питання застосування частини першої Податкового кодексу Російської Федерації", "при тлумаченні зазначеної норми судам необхідно виходити з того, що вона має на меті встановити давностние обмеження при визначенні податковим органом періоду минулої діяльності платника податку, який може бути охоплений перевіркою, і не містить заборони на проведення перевірок податкових періодів поточного календарного року ".

Таким чином, рішення та постанова суду прийняті з порушенням норм матеріального права і підлягають скасуванню, а заява Товариства – задоволенню. "

Висновки:

Таким чином, податковий орган не має права включати до вимоги, направляється після проведення перевірки, суму недоїмки, яка утворилася за межами трьох років. На наш погляд, також неправомірно включати в таку вимогу будь-яку недоїмку, яка утворилося поза строками, за які проводилася податкова перевірка . Інша б означало можливість багаторазового проведення перевірок, що суперечить статтям 87 і 89 НК РФ.

Такі незаконні вимоги податкових органів не підлягають виконанню платниками податків на підставі підпункту 11 пункту 1 статті 21 НК РФ.