Штраф за несплату авансових платежів

На практиці органи Пенсійного Фонду намагаються залучити організації та підприємців до відповідальності за несплату авансових страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, тому платникам слід звернути увагу на позицію, відображену в Постанові ФАС Уральського округу від 15 квітня 2003 року № Ф09-1034/2003-АК:

Ads

На практиці органи Пенсійного Фонду намагаються залучити організації та підприємців до відповідальності за несплату авансових страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, тому платникам слід звернути увагу на позицію, відображену в Постанові ФАС Уральського округу від 15 квітня 2003 року № Ф09-1034/2003-АК:

Муніципальне унітарне житлове ремонтно – експлуатаційне підприємство "Маяк" звернулося в Арбітражний суд Пермської області із заявою про оскарження рішення Міжрайонною Інспекції Міністерства РФ з податків і зборів N 9 по Пермської області та Комі – Пермяцком автономному округу від 01.11.2002 N 61, яким пред'явлені до стягненню недоїмка і пені за страховими внесками на обов'язкове пенсійне страхування, а також штраф за п. 1 ст. 122 НК РФ.

Рішенням від 13.01.2003 заявлені вимоги задоволені, оскаржуване рішення податкового органу визнано незаконним.

У суді апеляційної інстанції справа не переглядалася.

Податкова інспекція з судовим актом не згодна, просить його скасувати.

Оскаржуючи рішення, заявник в касаційній скарзі посилається на неправильне застосування судом ст. ст. 2 і 25 Федерального Закону "Про обов'язкове пенсійне страхування" від 15.12.2001 N 167-ФЗ, вважаючи, що рішення інспекції в частині застосування до підприємства податкових санкцій у вигляді штрафу є правомірним.

Перевіривши законність судового акта в порядку ст. ст. 274, 284, 286 АПК РФ суд касаційної інстанції вважає, що скарга задоволенню не підлягає.

Як випливає з матеріалів справи, 01.11.2002 Міжрайонною інспекцією МНС РФ N 9 по Пермської області та Комі – Пермяцком автономному окрузі прийнято рішення N 61, яким на МУЖРЕП "Маяк" накладено штраф за п. 2 ст. 27 Федерального Закону "Про обов'язкове пенсійне страхування" у зв'язку з несплатою авансових платежів по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування. Підприємству також запропоновано сплатити недоїмку по страхових внесках з нарахованої на неї сумою пені.

МУЖРЕП "Маяк" оскаржуючи рішення інспекції, вважає, що воно суперечить вимогам законодавства про податки і збори.

Приймаючи рішення, арбітражний суд виходив з неправомірності винесеного податковим органом ненормативного акту.

Висновки суду є вірними.

У силу пункту 2 ст. 27 Федерального Закону "Про обов'язкове пенсійне страхування" несплата або неповна сплата сум страхових внесків в результаті заниження бази для нарахування страхових внесків, іншого неправильного обчислення страхових внесків або інших неправомірних дій тягне стягнення штрафу в розмірі 20 відсотків несплачених сум страхових внесків.

Як встановлено статтями 23, 24 Федерального Закону "Про обов'язкове пенсійне страхування" за підсумками розрахункового періоду страхувальники подають декларацію по страхових внесках до податкового органу не пізніше 30 березня року що настає після закінчення розрахунковим періодом за формою, що затверджується Міністерством Російської Федерації по податках і зборах за погодженням з Пенсійним фондом Російської Федерації.

Під розрахунковим періодом розуміється календарний рік.

Розрахунковий період складається зі звітних періодів. Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя, дев'ять місяців календарного року.

Щомісяця страхувальники сплачують авансові платежі по страхових внесках.

Сума авансового платежу по страхових внесках, що підлягає сплаті за поточний місяць, визначається з урахуванням раніше сплачених сум авансових платежів.

У процесі правозастосовчої практики неприпустимо розширювати сферу дії норм про податкову відповідальності.

Оскільки в п. 2 ст. 27 Федерального Закону "Про обов'язкове пенсійне страхування" прямо вказується на настання відповідальності у випадку "несплати або неповної сплати сум страхових внесків, а не авансових платежів", то в ситуації, що розглядається дана відповідальність не може бути застосована. "

Висновки:

Оскільки Закон 167-ФЗ передбачає відповідальність тільки за несплату страхового внеску, а не авансового платежу, то і відповідальність може наступити тільки за несплату страхового платежу. Розширене тлумачення відповідальності неприпустимо і суперечить, на наш погляд, пункту 3 статті 55 Конституції РФ.

Вимоги органів Пенсійного Фонду сплатити штраф за несплату авансових страхових платежів не засноване на Законі і не підлягає виконанню.