Що ще раз в річної бухгалтерської звітності

Аудитори розповіли про ті недоліки в бухгалтерському обліку, які найчастіше стають причиною помилок у звітності за рік Як враховані активи

Ads

За словами аудиторів, при складанні річної бухгалтерської звітності нерідко забувають про облік активів вартістю до 20 000 рублів. Згідно ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів», необхідно забезпечити збереження цих об'єктів у виробництві, а в обліковій політиці затвердити порядок оцінки такого майна. Дані про такі активи показують у Довідці про наявність цінностей, яку прикладають до балансу.

Призупинено амортизація

Аудитори розповідають, що часто в компаніях забувають припинити нарахування амортизації щодо об'єктів основних засобів, які компанія перевела на консервацію або модернізує. Фахівці нагадують, що якщо реконструкція, модернізація чи ремонт майна тривають більше 12 місяців поспіль, то амортизацію по ньому нараховують (п. 23 ПБУ 6 / 01). А невірний розрахунок амортизації в свою чергу може занизити залишкову вартість активів компанії.

Як оформлена інвентаризація

Помилки в інвентаризації, як правило, стосуються документів. Так, при складанні наказу про проведення інвентаризації компанії не використовують уніфіковану форму інв-22 «Наказ (постанова, розпорядження) про проведення інвентаризації». Михайло Риндаков, аудитор Групи «Фінанси», уточнює: необхідно застосовувати саме ту форму, яка затверджена постановою Держкомстату Росії від 18.08.98 № 88. Крім того, компанії забувають скласти порівняльні відомості результатів інвентаризації за формами інв-18 «Порівнювальна відомість результатів інвентаризації основних засобів» і інв-19 «Порівнювальна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей». За ними визначають недостачі і надлишки. А такі відхилення необхідно відобразити у річній звітності.

Як розкрита інформація про афілійованих осіб

Часто в компаніях ігнорують ПБУ 11/2008 «Інформація про пов'язаних сторін». А в пункті 10 цих правил прописано, що в пояснювальній записці до балансу необхідно в окремому розділі навести дані про операції з передачі будь-яких активів або зобов'язань між компанією та афілійованими особами. Галина Шалдіна, головний консультант аудиторської компанії МКПЦН, рекомендує в пояснювальній записці розкрити інформацію про винагороди, що сплачуються компанією управлінському персоналу.

Як зробити перерахунок відкладені зобов'язання

Нерідко компанії несвоєчасно роблять перерахунок відкладених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів. Вони повинні бути перераховані на 1 січня 2009 року у зв'язку зі зниженням процентної ставки податку на прибуток (з 24 до 20%). Нові дані повинні бути відображені у формі № 1 «Бухгалтерський баланс». Причому зробити це необхідно в річній звітності, навіть якщо в проміжній звітності за перший квартал 2009 року компанія змінені дані не відображала.