Що обіцяє підприємцям скасування ЕСН?

Реформа системи формування бюджетів державних позабюджетних фондів має давню історію. У 2009 році пройдено черговий рубіж цієї реформи – прийнятий пакет законів, що відмінили з 1 січня 2010 року колишню систему у вигляді єдиного соціального податку, що вводять нову систему у вигляді страхових платежів. Змінилися також склад органів, що контролюють виконання платниками своїх обов'язків, і їх повноваження. Яким же буде адміністрування? З 1 січня 2010 року припинила дію гол. 24 "Єдиний соціальний податок" Податкового кодексу РФ. Така зміна в НК РФ внесено Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність окремих законодавчих актів (положень законодавчих актів) Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування ".

Ads

Замість єдиного соціального податку відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 N 212-ФЗ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування" вводиться новий порядок формування бюджетів державних позабюджетних фондів.

На період до 1 січня 2011 року встановлено перехідний період. Саме з вказаної дати вводяться нові ставки страхових внесків. У 2010 році застосовуються ставки, які передбачалися по ЕСН.

Ціна питання для "спрощенців" і "вмененщіков"

З 1 січня 2011 року також зміниться порядок розподілу податкових доходів, одержуваних за спеціальним податковим режимам.

Виникає цілком обгрунтоване запитання: чого чекати від цього нововведення малому бізнесу, особливо підприємцям, що застосовують УСН і ЕНВД?

В даний час "спрощенці" сплачують податок за ставками 6% для об'єкта "доходи" і 15% для об'єкта "доходи мінус витрати", а "вмененщікі" – 15%.

Суми податків з УСН і ЕНВД згідно з Бюджетним кодексом РФ (ст. 56, 61.1, 61.2, 146) розподіляються між регіональними і муніципальними бюджетами та бюджетами державних позабюджетних фондів.

При цьому в регіони і муніципалітети суми податків за УСН і ЕНВД надходять за нормативом 90%. Решта 10% розподіляються між бюджетами державних позабюджетних фондів. Причому сума мінімального податку за ССО розподіляється тільки між фондами.

Діючі нормативи розподілу представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Розподіл надходжень від спеціальних податкових режимів,%

Вид податко-

вих посту-

Бюджетна система

Державні позабюджетні

фонди

кріплень

регіональні бюджети

бюджети муніципальних районів

бюджети міських округів

ПФР

ФСС

ФФОМС

ТФОМС

ССО

90

5

0,5

4,5

УСН-Патент

90

5

0,5

4,5

УСН-min

60

20

2

18

ЕНВД

90

90

5

0,5

4,5

Відповідно, підприємці, що застосовують УСН і ЕНВД, також беруть участь у формуванні бюджетів державних позабюджетних фондів, сплачуючи своєрідний "єдиний соціальний податок". До того ж "спрощенці" і "вмененщікі" платять внески до Пенсійного фонду РФ в розмірі 14% фонду оплати праці.

З 1 січня 2011 року надходження по УСН і ЕНВД будуть повністю зараховуватися до бюджетів суб'єктів РФ і бюджети муніципальних утворень (тобто частка фондів підлягає зарахуванню до регіональні та муніципальні бюджети).

Нові нормативи розподілу представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Розподіл надходжень від спеціальних податкових режимів з 1 січня 2011

Вид податкових

Бюджетна система

Державні позабюджетні фонди

надходжень

регіональні бюджети

бюджети муніципальних районів

бюджети міських округів

ПФР

ФСС

ФФОМС

ТФОМС

ССО

УСН-Патент

100

УСН-min

100

ЕНВД

100

100

Одночасно (з 1 січня 2011 року) стосовно платників податків, які застосовують УСН і ЕНВД, встановлюється обов'язок по сплаті страхових внесків у розмірі 34% (Урядом вирішується питання про зміну розміру страхових внесків на два пункти до 32%) 1 фонду оплати праці нарівні з платниками податків , що застосовують загальний режим оподаткування.

Разом з тим для платників податків, що застосовують загальний режим оподаткування, повністю скасовується ЕСН, тоді як у "спрощенців" і "вмененщіков" частка відрахувань у позабюджетні фонди не виключається із загальної маси податкових зобов'язань, а перерозподіляється між регіональними і муніципальними бюджетами.

Крім того, для окремих платників податків (наприклад, застосовують єдиний сільськогосподарський податок тощо) встановлюється перехідний період з 2011 по 2014 рік. Протягом цього періоду ставки страхових внесків для них будуть збільшуватися поступово: з 20,2% на період 2011-2012 років до 27,1% на період 2013-2014 років. І тільки з 1 січня 2015 року ставка страхових внесків складе 34%.

Однак на платників податків, які застосовують УСН і ЕНВД, це правило не поширюється, а навантаження зростає раз з 2011 року.

Так, з 1 січня 2011 року для платників податків, які застосовують УСН і ЕНВД, ставка страхових внесків збільшується на 20%. Причому для платників податків, що використовують загальний режим оподаткування, ставка страхових внесків збільшиться на 8%, а для платників податків, щодо яких передбачені пільгові ставки страхових внесків (які застосовують єдиний сільськогосподарський податок тощо), – на 6,2% (у 2011 році) і 13,1% (у 2013-2014 роках).

У результаті з 1 січня 2011 року для підприємців, що застосовують УСН і ЕНВД, фінансове навантаження одноразово збільшиться в 2,4 рази. Тоді як для платників податків, що застосовують загальний режим оподаткування, фінансове навантаження збільшиться в 1,3 рази, а для платників податків, які застосовують єдиний сільськогосподарський податок, – в 1,4 рази (у 2011-2012 роках) і 1,9 рази (в 2013 – 2014 роках) відповідно.

Таким чином, малий бізнес, що застосовує УСН і ЕНВД, ставиться не тільки у нерівне становище з іншими суб'єктами підприємництва, але і на грань банкрутства, "вимирання".

Що зміниться в адмініструванні?

Інший важливе питання – чи є зміни в адмініструванні? Або крім встановлення плоскої шкали ставок з їх підвищенням взагалі мало що зміниться?

Діюча редакція НК РФ наділяє податкові органи правами на проведення заходів податкового контролю щодо сплати платниками податків сум податків і подання декларацій з ним: стягнення недоїмок, застосування до платників санкцій за неналежне виконання обов'язків по сплаті податків та представленню декларацій.

У числі заходів, спрямованих на забезпечення виконання платником податкового обов'язку, можна виділити призупинення операцій по банківських рахунках платників, передбачений ст. 76 і підп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ.

Широке використання податковими органами свого права блокувати банківські рахунки провинилися, на їхню думку, платників податків (іноді заслужено, але частіше за все немає) породило чимало судових суперечок. Часом навіть незначні порушення (прострочення подачі декларації або спірне застосування платником пільг) приводили до того, що податковий орган відносив такого платника до недобросовісним і блокував його рахунку.

Єдиний соціальний податок у цьому плані не був винятком. Виконання обов'язків по сплаті ЄСП (як і по інших видах податків) викликало розбіжності між податковими органами та платниками податків. З третьої сторони в суперечках по ЕСН виступали органи державних позабюджетних фондів. Так що платники виявлялися "в лещатах": з одного боку – податковий орган, а з іншого – фонд. І ті, і інші контролювали правильність виконання платником податків обов'язків по ЕСН. І ті, і інші могли застосувати до нього різного роду санкції.

Однак тепер законодавець виключив ЄСП з числа податків, і, треба сказати, виправдано. Відповідно, раз це вже не податок, а окрема самостійна система страхових платежів, податкові органи були виключені з числа суб'єктів, уповноважених контролювати виконання платниками обов'язків щодо здійснення таких платежів, а також застосовувати різного роду санкції, в т.ч. у вигляді зупинення операцій по банківських рахунках платників податків.

Причому слід зазначити: законодавець, позбавивши податкові органи зазначених повноважень, з прямим або непрямим умислом не наділив державні позабюджетні фонди правом блокування банківських рахунків платників податків, незважаючи на досить великий інструментарій щодо стягнення сум страхових внесків, наданий фондам.

Таким чином, за порушення порядку здійснення платежів у державні позабюджетні фонди (неповна сплата, прострочення платежу, порушення термінів подачі звітних документів і т.д.) "замороження" банківських рахунків платника податку не загрожує. Але штрафи ніхто не відміняв.

Дана обставина не може не сприйматися позитивно. Блокування банківських рахунків часто ставила багатьох підприємців на межу банкрутства. Відтепер однією бідою стало менше.

Однак бурхливо радіти все ж не варто.

По-перше, ЕСН як податок перестав існувати лише з 1 січня 2010 року.

По-друге, згідно з п. 5 ст. 243 НК РФ платники податків зобов'язані щоквартально не пізніше 15-го числа місяця, наступного за завершеним кварталом, представляти в регіональні відділення Фонду соціального страхування РФ відповідні відомості (звіти).

По-третє, на підставі п. 7 ст. 243 НК РФ платники податків подають податкову декларацію до територіального органу Пенсійного фонду РФ не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом, а її копію – до 1 липня цього року.

Таким чином, за період 2009 року і платити, і звітувати доведеться за правилами, встановленими в НК РФ.

Крім того, в силу п. 1 ст. 113 НК РФ термін позовної давності за податковим правопорушенням становить три роки. Причому згідно з абз. 3 зазначеного пункту за такі правопорушення, як грубе порушення правил обліку доходів і витрат та об'єктів оподаткування, а також несплата або неповна сплата сум податку, обчислення строку давності починається з наступного дня після закінчення відповідного податкового періоду.

Відповідно, "дамоклів меч "буде висіти над платником податку всі три роки, поки не закінчиться термін позовної давності, тобто до 1 січня 2013 року. І якщо податковий орган виявить, що платник податків порушив правила обліку об'єктів оподаткування або не сплатив або не повністю сплатив суми ЕСН, до нього може бути застосований весь комплекс заходів податкового контролю, з тим щоб стягнути з нього суму заборгованості, штрафів і пені.