Поставлення доходу фізичним особам

Ще до вступу 23 Глави НК РФ у пункті 8 Інформаційного Листи ВАС РФ від 21 червня 1999 р. N 42 було зазначено, що поставлений податковим органом фізичній особі дохід у вигляді матеріального блага підлягає включенню до сукупного доходу цієї особи у випадку, якщо розмір доходу міг бути визначений стосовно до даного фізичній особі. Податкові органи продовжують ігнорувати це роз'яснення, що вабить нові судові розгляди. У постанові ФАС Північно-Західного округу від 2 червня 2003 року № А56-34212/02 розглянута аналогічна ситуація:

Ads

Ще до вступу 23 Глави НК РФ у пункті 8 Інформаційного Листи ВАС РФ від 21 червня 1999 р. N 42 було зазначено, що поставлений податковим органом фізичній особі дохід у вигляді матеріального блага підлягає включенню до сукупного доходу цієї особи у випадку, якщо розмір доходу міг бути визначений стосовно до даного фізичній особі. Податкові органи продовжують ігнорувати це роз'яснення, що вабить нові судові розгляди. У постанові ФАС Північно-Західного округу від 2 червня 2003 року № А56-34212/02 розглянута аналогічна ситуація:

Згідно з актом від 05.09.2002 Інспекція провела виїзну податкову перевірку Коледжу з питань правильності обчислення, утримання, повноти і своєчасності перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів фізичних осіб за період з 01.11.99 по 31.12.2001, в ході якої виявила ряд податкових правопорушень. Зокрема, Коледжу поставлено в провину "неправильне утримання прибуткового податку" в результаті невключення до доходів фізичних осіб грошових коштів, отриманих ними в натуральній формі у вигляді оплати святкових банкетів для співробітників у 1999 – 2001 роках.

Рішенням від 02.10.2002 N 01-46/6824, прийнятим за наслідками розгляду акта від 05.09.2002 і представлених Коледжем розбіжностей, Інспекція за вказаною епізоду привернула податкового агента до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 123 НК РФ, у вигляді стягнення 6937 рублів штрафу і нарахувала пені.

Позивач не погодився з рішенням податкового органу за вказаною епізоду і оскаржив його в арбітражний суд.

Суд першої інстанції задовольнив вимоги Коледжу, і таке рішення касаційна інстанція вважає правильним.

Відповідно до статті 2 Закону N 1998-1, що діяв у перевірений Інспекцією період, об'єктом обкладення прибутковим податком з доходів фізичних осіб був сукупний дохід, отриманий у календарному році як в грошовій, так і в натуральній формі. Доходи, отримані в натуральній формі, враховувалися у складі сукупного річного доходу за державними регульованими цінами, а за їх відсутності – за вільними (ринковими) цінами на дату отримання доходу.

У пункті 6 Інструкції N 35 також вказано, що до складу сукупного доходу фізичних осіб включається дохід, отриманий у календарному році як на території Російської Федерації, так і за межами Російської Федерації як у грошовій формі (у валюті Російської Федерації або іноземній валюті), так і в натуральній формі. Датою отримання доходу в календарному році є дата виплати доходу (включаючи авансові виплати) фізичній особі, або дата перерахування доходу фізичної особи, або дата передачі фізичній особі доходу в натуральній формі.

У даному випадку Інспекцією не встановлені і документально не підтверджені склад осіб, які брали участь у кожному з проведених святкових заходів, сума доходу, вираженого в матеріальній формі, отриманого конкретною фізичною особою. Визначення податкової бази з метою обкладення прибутковим податком з фізичних осіб розрахунковим шляхом, виходячи з теоретичних передумов, податковим законодавством не передбачено. "

Висновки:

Виходячи з викладеного, при проведенні святкових чи інших заходів, коли неможливо визначити скільки людей і в якому розмірі отримали дохід у натуральній формі, визначення податкової бази по податку на доходи фізичних осіб розрахунковим шляхом неправомірне. Вимоги податкового органу сплатити штраф по статті 123 НК РФ, на наш погляд, незаконно.

Category: Налог  Tags: , ,