Порядок застосування пільги з ПДВ щодо НДДКР

Підпункт 16 пункту 3 статті 149 НК РФ звільняє від оподаткування ПДВ певний науково дослідні роботи. На практиці податкові органи намагаються встановити для платників податків додаткові умови при використанні зазначеної пільги. Наскільки правомірне такий підхід, розглядали в …

Ads

Підпункт 16 пункту 3 статті 149 НК РФ звільняє від оподаткування ПДВ певний науково дослідні роботи. На практиці податкові органи намагаються встановити для платників податків додаткові умови при використанні зазначеної пільги. Наскільки правомірне такий підхід, розглядали в Постанові ФАС Північно-Західного округу від 9 березня 2004 року № А21-3581/03-С1:

"Як випливає з матеріалів справи, податкова інспекція у лютому 2003 року провела виїзну податкову перевірку дотримання ТОВ" КІБ "Компас" правильності відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності оборотів, не оподатковуваних податком на додану вартість, а також правильності обчислення та сплати податку на додану вартість за 2000 – 2002 роки. Результати перевірки відображені в акті від 07.02.2003 N 5.

У ході перевірки податковий орган встановив, що Товариство неправомірно не обкладає податком на додану вартість операції з реалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконуваних ним як співвиконавцем відповідно до договорів, укладених між Державним комітетом Російської Федерації з рибальства і Всеросійським науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом економіки, інформатизації та автоматизованих систем управління рибальського господарства (далі – ВНІЕРХ). На думку податкової інспекції, ТОВ "КІБ" Компас "не вправі звільняти від оподаткування названі операції, оскільки не має державної акредитації в якості наукової організації. Крім того, суспільство не представило доказів того, що виконані ним роботи оплачені за рахунок коштів федерального бюджету.

На підставі матеріалів перевірки податковий орган прийняв рішення від 17.03.2003 N 41 про донарахування Товариству 383495 крб. податку на додану вартість, нарахування 156419 крб. пенею за його неповну сплату, а також про залучення ТОВ "КІБ" Компас "до податкової відповідальності, передбаченої пунктом 1 статті 122 НК РФ, у вигляді 76699 руб. штрафу.

Платник податків не погодився з рішенням податкової інспекції і оскаржив його в арбітражний суд.

На думку заявника, право на звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, оплачуваних за рахунок бюджетних коштів, надається платнику податків незалежно від наявності у нього свідоцтва про державну акредитацію в якості наукової організації. Крім того, Товариство вважає, що представило в податковий орган достатні докази того, що спірні роботи оплачувалися за рахунок коштів бюджету.

Податкова інспекція звернулася до арбітражного суду з зустрічним заявою про стягнення з ТОВ "КІБ" Компас "76699 руб. Податкових санкцій, вважаючи залучення Товариства до відповідальності законним і обгрунтованим.

Суд першої інстанції, розглянувши матеріали справи, погодився з доводами платника податків і визнав недійсним оспорюване ним рішення податкового органу. Податкової інспекції відмовлено в задоволенні зустрічного заяви.

Касаційна інстанція вважає рішення суду першої інстанції правильним і не підлягає скасуванню.

Як зазначено в пункті 3 статті 21 НК РФ, платники податків мають право використовувати податкові пільги при наявності підстав і в порядку, встановлених законодавством про податки і збори.

Відповідно до статті 56 НК РФ пільгами по податках і зборах визнаються надаються окремим категоріям платників податків передбачені законодавством про податки і збори переваги в порівнянні з іншими платниками податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі.

Підпунктом "м" пункту 1 статті 5 Закону "Про податок на додану вартість", що діяв до 01.01.2001, встановлено пільгу, відповідно до якої від податку на додану вартість звільняються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за рахунок бюджету, а також коштів Російського фонду фундаментальних досліджень, Російського фонду технологічного розвитку та утворюваних для цих цілей відповідно до законодавства позабюджетних фондів міністерств, відомств, асоціацій; науково-дослідні та дослідно- конструкторські роботи, що виконуються установами освіти і науки на основі господарських договорів.

Аналогічна норма міститься і в главі 21 Податкового кодексу Російської Федерації, яка набрала чинності з 01.01.2001.

Так, згідно з підпунктом 16 пункту 3 статті 149 НК РФ не підлягає обкладенню податком на додану вартість виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів бюджетів, а також коштів Російського фонду фундаментальних досліджень, Російського фонду технологічного розвитку та утворюваних для цих цілей відповідно до законодавства Російської Федерації позабюджетних фондів міністерств, відомств, асоціацій; виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт установами освіти і науки на основі господарських договорів.

З буквального тлумачення наведених норм випливає, що у випадку, якщо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи виконуються за рахунок коштів бюджетів, вони не обкладаються податком на додану вартість, незалежно від того, чи є виконує їх організація наукової чи ні.

Судом першої інстанції встановлено і матеріалами справи підтверджується, що ТОВ "КІБ" Компас "відповідно до договорів, укладених між Державним комітетом Російської Федерації з рибальства і ВНІЕРХ, виконувало в якості співвиконавця науково-дослідні роботи з розробки науково-методичного та інформаційного забезпечення розвитку ринків рибних товарів по Північному та Західному регіонах; формування прогнозу ресурсного забезпечення функціонування рибогосподарських комплексів Північного і Західного рибопромислових басейнів у довгостроковій перспективі до 2015 року і так далі. У названих договорах зазначено, що роботи фінансуються з коштів бюджету. Більш того, в матеріалах справи є лист Державного комітету Російської Федерації з рибальства (аркуш справи 106), в якому зазначено, що фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за договорами, укладеними Комітетом з ВНІЕРХом, здійснювалося за рахунок коштів цільового бюджетного фінансування.

За таких обставин суд касаційної інстанції вважає, що ТОВ "КІБ" Компас "обгрунтовано не обкладав податком на додану вартість спірні роботи, а у податкового органу не було підстав для донарахування податку."

Висновки:

Таким чином, підпункт 16 пункту 3 статті 149 НК РФ містить дві альтернативні пільги з ПДВ, тобто звільняються НДДКР:

1) виконані за рахунок коштів бюджетів, а також коштів Російського фонду фундаментальних досліджень, Російського фонду технологічного розвитку та утворюваних для цих цілей відповідно до законодавства Російської Федерації позабюджетних фондів міністерств, відомств, асоціацій;

2) виконані установами освіти і науки на основі господарських договорів;

Для першої пільги головною ознакою є джерело фінансування робіт і абсолютно не важливий статус підрядника, тобто це може бути будь-яка організація. Оскільки головною ознакою є джерело коштів, то пільгою можуть скористатися і організації-співвиконавці. У такому разі в договорі необхідно обов'язково вказати джерело коштів, а також необхідний лист від державного органу, який отримав бюджетні кошти і направив зазначені кошти на виконання НДДКР.

Вимога податкових органів про те, що отримання права використовувати першу пільгу платник податків повинен мати статус установи освіти і науки незаконно.

Для другої пільги головною ознакою є статус підрядника як установи освіти і науки і не важливе джерело фінансування робіт.