Основні засоби в обліку «спрощенця»

Фірми, що застосовують УСН з об'єктом оподаткування «доходи мінус витрати», звичайно, не амортизують майно, але все ж має право при розрахунку єдиного податку врахувати витрати, пов'язані з придбанням або виготовленням основних засобів. Безумовно, і тут не обійшлося без обмежень на одноразову списання «основних» витрат. Більш того, при «дострокової» продажу об'єкта ОЗ і зовсім доведеться все повернути на круги своя Фірми, що застосовують УСН з об'єктом оподаткування «доходи мінус витрати», звичайно, не амортизують майно, але все ж має право при розрахунку єдиного податку врахувати витрати, пов'язані з придбанням або виготовленням основних засобів. Безумовно, і тут не обійшлося без обмежень на одноразову списання «основних» витрат. Більш того, при «дострокової» продажу об'єкта ОЗ і зовсім доведеться все повернути на круги своя.

Ads

Дохідно-видаткові «спрощенці» мають право зменшити свої доходи на суми, витрачені ними на придбання об'єкта основних засобів. Нагадаємо, що під таким розуміється амортизується майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю понад 20 000 рублів, що належить компанії або ІП на праві власності і використовується ними для здійснення підприємницької діяльності (ст. 256 і п. 4 ст. 346.16 НК ).

Для того щоб справити подібне зменшення своїх доходів, «спрощенцю» слід в першу чергу визначитися з тим, в кокам порядку він буде визначати вартість придбаного основного засобу.

Крок перший: визначаємо вартість

Розмір суми, на яку платник податків зможе скоротити свої доходи, залежить насамперед від того, коли саме – до чи після переходу на УСН – було куплено ОС.

Якщо основний засіб було придбано в момент застосування спрощеної системи оподаткування, в податковому обліку воно буде відображатися за первісною вартістю, яка визначається на підставі даних бухгалтерського обліку (ПБО 6 / 01 «Облік основних засобів»).

Однак може статися, що об'єкт був куплений до переходу на «спрощенку». Тоді порядок визначення вартості майна буде залежати від того, який режим оподаткування раніше застосовувала організація.

Якщо мова йде про загальну систему оподаткування, то відобразити в обліку слід залишкову вартість придбаної власності, яка розраховується як різниця між ціною придбання і сумою амортизації, нарахованої з метою обчислення податку на прибуток (абз. 1 п. 2.1 ст. 346.25 НК).

При переході на УСН із системи оподаткування у вигляді ЕНВД в обліку на дату переходу також належить відобразити залишкову вартість основного засобу. Але визначатися вона буде трохи інакше. А саме, як різниця між ціною придбання і сумою амортизації, нарахованої за період застосування «вмененке», але вже за даними бухгалтерського обліку (абз. 4 п. 2.1 ст. 346.25 НК).

Коли ж перехід на дохідно-витратну «спрощенку» здійснюється з ССО, для якої об'єктом оподаткування є доходи, то залишкова вартість на дату переходу не визначається (лист Мінфіну від 13 листопада 2007 р. № 03-11-02/266).

Крім того, «спрощенцям», що має право зменшити свої доходи на вартість ОЗ, слід вирішити, в якому порядку це необхідно зробити.

Крок другий: зменшуємо витрати

У Залежно від того, коли саме основні засоби були придбані, і буде включатися до витрат підприємцем вартість покупки. Тут варіантів теж два: або після переходу на ССО, або до нього.

У першому випадку ОС обліковуються за первісною вартістю з моменту їх введення в експлуатацію (подп. 1 п. 3 ст. 346.16).

У другому – порядок визнання витрат буде залежати від строку корисного використання основного засобу:

  • СПИ до 3 років включно – залишкова вартість визнається у витратах протягом першого календарного року застосування ССО;
  • СПИ від 3 до 15 років включно – 50 відсотків вартості визнається протягом першого календарного року, 30 відсотків – у другий рік, і 20 відсотків – в третій;
  • СПИ понад 15 років – залишкова вартість включається до складу витрат рівними частками протягом перших 10 років застосування «спрощенки».

При цьому не слід забувати про те, що зменшити свої доходи на суму витрат на покупку ОС компанія зможе, тільки якщо вони документально підтверджені, а куплене майно використовується у підприємницькій діяльності (ст. 252 НК).

Ще одна умова стосується об'єктів, право на які підлягає державній реєстрації. Визнати витрати на їх купівлю можна лише після подачі документів у відповідні органи для здійснення реєстрації зазначених прав (абз. 12 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Крім того, потрібно пам'ятати, що припадає на податковий період сума витрат розподіляється по звітних періодах рівними частками і відображається в їх останнє число.

Неприємний виняток

Існує випадок, коли компанія-«спрощенець» позбавляється права зменшити свої доходи на суму, витрачену при покупці ОС. Це відбувається, якщо фірма реалізує цей самий об'єкт «достроково», а саме:

  • до закінчення 3 років з моменту обліку його вартості у складі витрат – при терміні корисного використання об'єкта 15 років і менше;
  • до закінчення 10 років з моменту його придбання – при терміні корисного використання об'єкта понад 15 років.

У цьому випадку компанії доведеться перерахувати базу по «спрощеному» податку за період з моменту обліку вартості основного засобу у складі витрат до дати продажу таким чином, як якщо б це основний засіб амортизувалися для цілей оподаткування прибутку.

Тобто їй доведеться спочатку зменшити свої витрати на раніше враховану вартість об'єкта, а потім – ввімкнути в них суму амортизації, розраховану за правилами, встановленими для обчислення податку на прибуток. На це нещодавно вказали представники Мінфіну в листі від 27 лютого 2009 року № 03-11-06/2/30.

Як вважають експерти фінансового відомства, амортизацію слід нараховувати починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта ОЗ в експлуатацію, аж до місяця його продажу.

Крім того, фірмі необхідно за всі періоди, за які проводився перерахунок бази з «спрощеному» податку, подати до інспекції уточнені декларації та при необхідності доплатити суму податку та пені (п. 3 ст. 346.16 НК).

Category: Налог  Tags: ,