«Нульовий» штраф за відсутність декларації з ЄСП

Несвоєчасне подання декларації з того чи іншого податку, як відомо, карається. Однак абсолютно несподівано фахівці Мінфіну практично обнулили базу для штрафу за запізнення зі здачею річної декларації по ЕСН Статтею 23 Податкового кодексу передбачено, що платник податку подає до інспекції за місцем свого обліку декларації з податків, які він зобов'язаний сплачувати. Здавати звіти необхідно у встановлені законодавством терміни (п. 6 ст. 80 НК). Що стосується декларації по ЕСН, то у відповідності до пункту 7 статті 243 Кодексу її потрібно направити в податкову не пізніше за 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом. При цьому за підсумками кожного календарного місяця розраховуються щомісячні авансові платежі з урахуванням раніше сплачених сум. Відомості, у тому числі і дані про суми обчислених та сплачених авансів, відображаються в розрахунку, який направляється до інспекції до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом (п. 3 ст. 243 НК).

Ads

Різниця між сумою податку, що підлягає сплаті за підсумками року, і сумами вже внесених до бюджету авансів за цей період підлягає сплаті не пізніше 15 календарних днів з дня, встановленого для подачі декларації, або заліку в рахунок майбутніх платежів з податку, або поверненню платнику податку. Іншими словами, за підсумками року може так скластися, що організація не тільки нічого не заборгувала бюджету, а й виступає, можна сказати, його кредитором.

«Штрафний» батальйон

У силу положень статті 119 Кодексу за несвоєчасне подання декларації податківці можуть стягнути з організації штраф. Його розмір в першу чергу залежить від того, наскільки платник податків припізнився зі здачею звіту. Так, у разі запізнення до 180 днів включно санкції стягуються у розмірі 5 відсотків від суми податку, що підлягає сплаті (доплату) на основі цієї декларації, за кожний повний або неповний місяць з дня, встановленого для її подання, але не більше 30 відсотків від даної суми, але і не менше 100 рублів. Тут все більш-менш ясно: якщо виявиться, що сума податку до доплати нульова, то і штраф буде мінімальним, а саме 100 рублів.

Все може скластися інакше, якщо затримка зі здачею декларації «зашкалить» за відведені на це 180 днів. За таких обставин сума штрафу складе вже 30 відсотків від суми податку, що підлягає сплаті на основі цієї декларації, плюс ще 10 відсотків за кожний повний або неповний місяць, починаючи з 181-го дня. Як бачимо, в цьому випадку не тільки не встановлений мінімум, а й спеціально не обумовлено, що санкції необхідно розраховувати з підлеглою доплату суми податку. Саме на цей факт свого часу звернув увагу Мінфін у листі від 16 серпня 2006 р. № 03-02-07/1-224. Фінансисти прийшли до висновку, що в подібних випадках податківці повинні нараховувати штрафи виходячи із суми податку, обчисленого за рік.

На терезах правосуддя

Примітно, що при розгляді подібних справ у суді чиновникам вдавалося в ряді випадків відстояти свою правоту. Наприклад, ФАС Східно-Сибірського округу в постанові від 4 грудня 2007 р. № А33-8990/07-Ф02-8981/07 вказав, що склад правопорушення, передбаченого статтею 119 Податкового кодексу, є формальним. Тому застосування відповідальності за дане порушення не поставлено в залежність від сплати або несплати самого податку протягом податкового періоду. Товариство притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків за поданням податкової декларації, посилання ж платника податків на своєчасне виконання ним іншого обов'язку (щодо сплати податку) не має правового значення для вирішення питання про обгрунтованість притягнення до відповідальності за статтею 119 Кодексу.

У постанові ФАС Західно-Сибірського округу від 21 грудня 2005 р. № Ф04-9110/2005 (18029-А70-35) зазначено: «у податковій декларації по ЕСН містяться відомості про суму податку, обчисленого і що підлягає сплаті за підсумками податкового періоду, та неподання податкової декларації у встановлені терміни тягне за собою накладення штрафу в розмірі, обчислюваному від усієї суми підлягає сплаті за податковий період ЄСП, а не від несплаченої його частини ».

Разом з тим можна з упевненістю констатувати, що подібні несприятливі для платників податків судові вердикти поодинокі. У більшості випадків служителі Феміди все-таки вважають, що розмір штрафу слід визначати виходячи із суми боргу перед бюджетом. Так, у постанові Президії ВАС від 10 жовтня 2006 р. № 6161/06 вказано, що «базою для визначення суми штрафу за статтею 119 Кодексу визначено суму податку, що підлягає фактичну сплату (доплату) до бюджету, а не сума, зазначена в декларації» . По всій імовірності, дану позицію і перейняли окружні федеральні суди, що підтверджують постанови ФАС Уральського округу від 28 листопада 2006 р. № Ф09-10576/06-С2, ФАС Північно-Західного округу від 20 листопада 2006 р. № А66-1856/2006 , ФАС Східно-Сибірського округу від 20 лютого 2008 р. № А33-9109/07-Ф02-364/08 і т. д.

Переломний момент

Мабуть, аналіз арбітражної практики підштовхнув фахівців Мінфіну змінити свою позицію з даної проблеми. У листі Мінфіну від 10 лютого 2009 р. № 03-02-07/1-59 чиновники, нарешті, прийняли до уваги рішення Президії ВАС від 10 жовтня 2006 р. № 6161/06, яким «озброїлися» судді. Фінансисти цього разу міркували наступним чином. Штраф розраховується виходячи із суми податку, що підлягає сплаті до бюджету на підставі незданому декларації. У той же час сума річного податку визначається з урахуванням сплачених за цей період авансів. На думку представників Мінфіну, аналогічним чином потрібно визначати і базу для штрафу. Іншими словами, якщо організація своєчасно перерахувала в бюджет всі аванси, то штраф буде нульовим.

Зверніть увагу, що за неподання у встановлені строки розрахунку авансових платежів по ЕСН відповідальність за статтею 119 Кодексу компанії не загрожує. Такий висновок міститься в пункті 15 Інформаційного листа Президії ВАС від 17 березня 2003 р. № 71. У ньому судді вказали, що для цілей обчислення ЕСН положення глави 24 Кодексу розмежовують податкову декларацію по ЕСН і щомісячні розрахунки авансових платежів з цього податку, тоді як у статті 119 Кодексу мова йде виключно про запізнення зі здачею декларації. Не сперечається з даним фактом і Мінфін. Про це, зокрема, свідчить роз'яснення відомства, викладене в листі від 16 серпня 2006 р. № 03-02-07/1-224.