Нові ставки страхових внесків у 2010 році

Основним і самим головним зміною розрахунку податків з заробітної плати можна визнати скасування ЕСН, глава 24 буде виключена з Податкового кодексу РФ Разом зі скасуванням ЕСН скасована і регресивна шкала сплати податку.

Ads

При цьому база для нарахування страхових внесків стосовно кожної фізичної особи встановлюється в сумі, що не перевищує 415 000 рублів наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду.

З сум виплат та інших винагород на користь фізичної особи (за трудовим або цивільно-правовими договорами (підряду, послуг)), що перевищують 415 000 рублів наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду, страхові внески не стягуються. Таким чином, у 2010 році максимальна податкове навантаження по кожному співробітнику для звичайної організації складе 107 900 (415 000 * 26%), для організацій застосовує спецрежими: 58100 (415 000 * 14%)

У 2010 році загального зміни ставок не буде, вони залишаться на колишньому рівні:

1. Ставки страхових внесків для всіх страхувальників (за винятком сільгоспвиробників, організацій і індивідуальних підприємців, що мають статус резидента техніко-впроваджувальної особливої економічної зони та організацій, які застосовують спеціальні податкові режими)

ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС
20% 2,9% 1,1% 2%

2. Ставки страхових внесків для сільськогосподарських товаровиробників

ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС
15,8% 1,9% 1,1% 1,2%

3. Ставки страхових внесків для:

– Організацій і індивідуальних підприємців, що мають статус резидента техніко-впроваджувальної особливої економічної зони

– Організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування

– Організацій і індивідуальних підприємців, які сплачують ЕНВД

– Для громадських організацій інвалідів, а також платників страхових внесків, які виробляють виплати й інші винагороди фізичним особам, які є інвалідами I, II або III групи, у відношенні зазначених виплат та винагород

ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС
14% 0% 0% 0%

4. Ставки страхових внесків для організацій і індивідуальних підприємців, які використовують єдиний сільськогосподарський податок

ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС
10,3% 0% 0% 0%

За страховими пенсійними внесками в ПФР зміниться розподіл ставок за страхової та накопичувальної частини:

1. Для всіх страхувальників (за винятком сільгоспвиробників, організацій і індивідуальних підприємців, що мають статус резидента техніко-впроваджувальної особливої економічної зони та організацій, які застосовують спеціальні податкові режими) застосовуються наступні тарифи страхових внесків:

Для осіб 1966 народження і старше Для осіб 1967 року народження і молодше
Страхова частина Страхова частина Накопичувальна частина
20% 14% 6%

2. Для сільськогосподарських товаровиробників

Для осіб 1966 народження і старше Для осіб 1967 року народження і молодше
Страхова частина Страхова частина Накопичувальна частина
15,8% 9,8% 6%

3. Для

– Організацій і індивідуальних підприємців, що мають статус резидента техніко-впроваджувальної особливої економічної зони

– Організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування

– Організацій і індивідуальних підприємців, які сплачують ЕНВД

– Для громадських організацій інвалідів, а також платників страхових внесків, які виробляють виплати й інші винагороди фізичним особам, які є інвалідами I, II або III групи, у відношенні зазначених виплат та винагород

Для осіб 1966 народження і старше Для осіб 1967 року народження і молодше
Страхова частина Страхова частина Накопичувальна частина
14% 8% 6%

4. Для організацій і індивідуальних підприємців, які використовують єдиний сільськогосподарський податок

Для осіб 1966 народження і старше Для осіб 1967 року народження і молодше
Страхова частина Страхова частина Накопичувальна частина
10,3% 4,3% 6%

Сплата страхових внесків

Платники страхових внесків, що виробляють виплати та інші винагороди фізичним особам, суму страхових внесків, що підлягає перерахуванню до позабюджетних фондів, визначають в повних рублях. Сума страхових внесків менше 50 копійок відкидається, а сума 50 копійок і більше округлюється до повного рубля. Щомісячні платежі підлягають сплаті в строк не пізніше 15-го числа календарного місяця, наступного за календарним місяцем, за який нараховується щомісячний обов'язковий платіж. br> Підприємці, які сплачують страхові внески за себе повинні перерахувати їх не пізніше 31 грудня поточного календарного року. На ці внески необхоімость округлення сум, які прямують до перерахуванню не поширюється.

Звітність по страхових внесках до ПФР і ФСС

Що стосується ФСС, то тут немає особливих змін.

До 15-го числа календарного місяця, наступного за звітним періодом треба представити звіт до територіального органу Фонду соціального страхування.

Крім цього до 1-го числа другого календарного місяця, наступного за звітним періодом треба подати звіти до територіального органу ПФР розрахунок за нарахованими і сплаченими страховими внесками на обов'язкове пенсійне страхування та на обов'язкове медичне страхування до фондів обов'язкового медичного страхування.

При звіті за 2009 рік все залишиться без змін – платники страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування не пізніше 30 березня 2010 представляють до податкових органів декларацію по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування за 2009 рік за формою, затвердженою Міністерством фінансів Російської Федерації.

У 2010 році платники страхових внесків, у яких середньооблікова чисельність фізичних осіб, на користь яких проводяться виплати і інші винагороди, за попередній розрахунковий період перевищує 100 осіб, представляють розрахунки по страхових пенсійних внесків за встановленим форматів в електронній формі з електронним цифровим підписом.

З 2011 року бар'єр для здачі електронної звітності знижений до 50 осіб.

Неоподатковувані доходи по страхових внесках

З неоподатковуваних доходів по страхових пенсійних внесків виключені:

– Компенсація за невживаний відпустку

– Виплати в грошовій формі за роботу з важкими, шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, крім компенсаційних виплат у розмірі, еквівалентному вартості молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Крім цього важливо пам'ятати що з 2010 року оподатковуються всі виплати на користь фізичних осіб за трудовим або цивільно-правовими договорами (підряду, послуг) незалежно від того чи підуть вони на зменшення податку на прибуток чи ні.

Звітність з персоніфікованого обліку

У 2010 році звітність за персоніціцірованному обліку здається два рази на рік. (Див. ПРОГРАМА ПФ Звіт (новий формат) + 2НДФЛ ЗА 2009 РІК. Можна імпортувати дані з інших програм …) У відповідності зі статтею 37 п.12 федерального закону 213-ФЗ в 2010 році звітними періодами зізнаються півріччя і календарний рік. Звіт по персоніцірованному обліку треба буде надати відповідно до 1 серпня 2010 і до 1 першого лютого 2011.

З 1 січня 2011 року звітності періодами зізнаються перший квартал, півріччя, дев'ять місяців і календарний рік.

Фіксовані платежі індивідуальних підприємців та нотаріусів

Підприємці та нотаріуси сплачують за себе відповідні страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації і фонди обов'язкового медичного страхування в розмірі, що визначається виходячи з вартості страхового року.

Вартість страхового року визначається як добуток МРОТ, встановленого на початок фінансового року, за який сплачуються страхові внески, та тарифу страхових внесків до відповідного державного позабюджетний фонд, збільшене в 12 разів.

Якщо вважати виходячи з поточного розміру МРОТ, то

Внесок до ПФР 4330 * 12 * 20% = 10392

Внесок до ФФОМС 4330 * 12 * 1,1% = 571,56

Внесок до ТФОМС 4330 * 12 * 2% = 1039,2

Загальне податкове навантаження складе 12002,76

Залежно від року народження підприємця страховий внесок у ПФР нараховується повністю на страхову частину (для осіб 1966 року народження і старше) або поділяється на:

14% на страхову

6% на накопичувальний частина (для осіб 1967 народження і молодші).

Category: Налог  Tags: ,