Нові форми звітності для ПФР

Оприлюднена форма розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне та обов'язкове медичне страхування, яка буде потрібно роботодавцям в 2010 р. Як обіцяють чиновники, найближчим часом форму затвердить Мінюст Росії. Детальне ознайомлення з розрахунком допоможе бухгалтеру краще зрозуміти механізм обчислення страхових внесків в наступному році З 2010 р. діє новий порядок сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне, соціальне та медичне страхування (Федеральний закон від 24.07.2009 № 212-ФЗ). Адмініструвати внески на обов'язкове пенсійне і медичне страхування буде ПФР, а на обов'язкове соціальне страхування – ФСС Росії. Тобто страхувальники звітуватимуть за двома адресами.

Ads

Ті, хто виробляє виплати та інші винагороди фізичним особам, будуть представляти відповідні розрахунки до 1-го числа другого календарного місяця, наступного за звітним періодом, до територіального органу ПФР – за місцем реєстрації. Для таких страхувальників Мінздоровсоцрозвитку Росії і ПФР розробили єдину форму розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках, яка об'єднує показники з обов'язкового пенсійного та по обов'язковому медичному страхуванню (у федеральний і територіальний фонди ОМС). Ця форма (скорочено – РСВ-1) і порядок її заповнення розміщені на сайті ПФР. Розрахунок включає титульний лист і п'ять розділів.

На титульному аркуші бухгалтер вказує найменування організації (відокремленого підрозділу), ІПН, КПП, ОГРН, реєстраційні номери страхувальника в ПФР і ТФОМС, а також коди статистики.

При заповненні графи «Адреса реєстрації» компанія вказує адресу свого фактичного знаходження. Якщо страхувальник розташований за юридичною адресою, він вказується відповідно до Російським класифікатором адрес ФНС Росії.

Окремі осередки передбачені в розрахунку на вказівки інформації про період, за який подається звітність. За аналогією з деклараціями з податків страхувальники будуть вказувати календарний рік, звітний період і номер коригування. Так, у звіті за I квартал 2010 р. в показнику «Календарний рік» ставиться 2010, в показнику Звітний період – 03, а в показнику «Номер коригування» – 001.

Крім того, зазначаються кількість застрахованих осіб, на яких повинні бути представлені відомості індивідуального (персоніфікованого) обліку за звітний період, середньооблікова чисельність працівників та код тарифу (він проставляється по організації в цілому відповідно до Довідника кодів тарифів, який додається до порядку заповнення форми) . У 2010 р. для окремих груп страхувальників будуть діяти знижені тарифи внесків на пенсійне та медичне страхування. «Довідник кодів тарифів» призначає кожній групі свій код (наприклад, організаціям на ССО і платникам ЕНВД – 05, платникам ЕСХН – 04). Компанії, на які не поширюються пільги, вказують код 01.

Підписує розрахунок керівник компанії або представник компанії (фізична особа або організація).

Розділи 1 і 2 заповнюють всі страхувальники. У розділі 1 відображається загальна інформація про нараховані та сплачені роботодавцем внески на обов'язкове пенсійне страхування (окремо по страхової та накопичувальної частин) та медичне страхування (в частині федерального і територіального бюджетів) за звітний період. Цей розділ роботодавці заповнюють останнім, оскільки значення показників у ньому розраховується на підставі розділів 2 і 3.

У розділі 1 зазначається інформація про залишок страхових внесків, що підлягають сплаті на початок розрахункового періоду (рядок 100, у розрахунках за 2010 р. у ній ставиться нуль). Далі проставляється сума нарахованих страхових внесків з початку розрахункового періоду (рядок 110) і окремо по кожному місяцю кварталу. У цій сумі враховуються всі нараховані страхові внески, в тому числі по пільговим категоріям працівників, перелічених у розділі 3.

У рядку 120 «Донараховано страхових внесків з початку розрахункового періоду" відображаються суми внесків, донарахованих за актами перевірок, за якими у звітному періоді набули чинності рішення про притягнення до відповідальності платників страхових внесків. Проводити перевірки страхувальників ПФР вправі тільки з 2010 р. Отже, при заповненні розрахунку за I квартал 2010 р. у цьому рядку у всіх буде стояти прочерк.

У рядку 140 вказується сума внесків, сплачених з початку року наростаючим підсумком до закінчення звітного періоду. Залишок страхових внесків, що підлягають сплаті на кінець звітного періоду, відображається у рядку 150.

У розділі 2 страхувальник розраховує внески за встановленим тарифом (гранична величина бази для нарахування страхових внесків – 415 000 руб. В рік). Якщо тариф нульовий (наприклад, по ОМС для «спрощенців»), при заповненні розрахунків у 2010 р. у рядку «Нараховано страхових внесків на ОМС» будуть стояти нулі.

Розділ 3 заповнюють ті, хто застосовує знижені тарифи щодо виплат, нарахованих на користь окремих працівників відповідно до п. 2 ст. 57 і ст. 58 Федерального закону від 24.07.2009 № 212-ФЗ. По-перше, це інваліди I, II і III груп. Розділ 3 заповнюється, тільки якщо тариф для цих працівників відрізняється від загального тарифу, який застосовується компанією. У 2010 р. для «спрощенців» встановлено тариф з пенсійного страхування і на виплати на користь працівників-інвалідів – 14%. У таких випадках заповнювати розділ 3 не потрібно. По-друге, ті, хто зайнятий у діяльності, що обкладається ЕНВД.В даному випадку розділ 3 заповнюється, тільки якщо платник поєднує загальний податковий режим з ЕНВД. Суми страхових внесків, нараховані та сплачені по працівникам-інвалідам або зайнятих у діяльності, оподатковуваної ЕНВД, і відображені в розділі 3, не враховуються при заповненні розділу 2.

Крім того, роботодавці, що виробляють виплати інвалідам, що оподатковуються за зниженого тарифу, заповнюють частина 4.1 розділу 4, де вказують відомості, необхідні для його застосування. Цей додаток заповнюється, тільки якщо застосовані тарифи менше загальних. Так, в 2011 р. тариф для платників ЕСХН збігається з тарифом, встановленим щодо інвалідів. У такому випадку додаток не заповнюється.

Громадські організації інвалідів та організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, представляють разом з розрахунком частина 4.2 розділу 4, в якому наведено розрахунок відповідності умов на право застосовувати знижені тарифи.

Розділ 5 заповнюють при наявності недоїмки (переплати) за внесками до ПФР за станом на 31 грудня 2009 р. вказують залишок заборгованості (переплати) на 1 січня (за страхової та накопичувальної частин пенсії), відображають суму, яку компанія сплатила з початку розрахункового періоду, і дані про залишок (переплати) заборгованості на кінець звітного періоду. У розрахунку за 2010 р. наводять дані з підсумкового рядка заборгованості «Відомості сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування» (форма № АДВ-11) за 2009 р. (за 2002-2009 рр..). Якщо заборгованості (переплати) немає, в таблиці ставлять прочерки.