Нові форми бухгалтерської звітності ─ вже скоро

Розмови про оновлення бухгалтерської звітності йдуть вже давно. Мінфін Росії оприлюднив проект Закону «Про форми бухгалтерської звітності» який планується ввести в дію починаючи зі звітності за 2011 рік. Однак організаціям буде надано право відзвітувати за новими формами раніше ─ за підсумками 2010 року Зміниться не тільки зміст форм бухгалтерської звітності, а й її склад. Крім того, вести облік на загальних підставах доведеться і «спрощенцям», а значить, вже зараз варто задуматися про його можливе відновлення. Але про все по порядку.

Ads

«Спрощенцям» доведеться засукати рукави

Проект Закону «Про форми бухгалтерської звітності» ─ не єдине дітище Мінфіну. Разом з ним оприлюднено проект Закону «Про бухгалтерський облік». Згідно з останнім, від ведення бухгалтерського обліку звільняються тільки:

─ індивідуальні підприємці, адвокати та інші особи, які займаються приватною практикою;

─ філія, представництво або інший структурний підрозділ організації, створеної відповідно до законодавства іноземної держави, що знаходиться на території РФ.

Застосування «спрощенки» не означатиме «свободу» від бухобліку. Тому такі компанії незабаром можуть зіткнутися з відновленням бухгалтерського обліку. Звичайно, той факт, що деякі господарські операції «спрощенці» за чинним законодавством і зараз враховують у загальному порядку, буде на руку бухгалтеру.

До речі кажучи, деяким «спрощенцям» вже в 2010 році доведеться відновлювати бухгалтерський облік і з іншої причини ─ для компаній на ССО діють нові обмеження щодо обсягу виручки для застосування цього спецрежиму ─ 60 млн. рублів (критерії попадання в розряд компаній, зобов'язаних проводити аудит, залишилися колишніми ─ 50 млн. рублів).

Форми позбавлять другої назви

Форми бухгалтерської звітності позбудуться своїх вже звичних номерів: форма № 1 («перша» форма) стане просто бухгалтерським балансом, форма № 2 («друга») ─ звітом про прибутки і збитки, «третя» ─ звітом про зміни капіталу, «четверта» ─ звітом про рух грошових коштів. Форма № 5 буде називатися поясненням до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, яке можна оформляти як в табличній формі згідно зі зразками з додатку до проекту наказу (таблиці у додатку ─ видозмінена «п'ята» форма), так і в текстовому вигляді. Звіт про цільове використання отриманих коштів також втратить своє друге ім'я ─ «форма № 6» і буде скромним додатком 4 до майбутнього наказу про затвердження нових форм звітності. Про те, чим принципово відрізняються «проектні» форми бухгалтерської звітності від нині існуючих форм, читайте на сторінках нашого журналу.

Зміни у складі річної звітності

Відрадно, що зі складу бухгалтерської звітності в проекті виключені пояснювальна записка і аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту. Не згадується в проекті наказу та супровідний лист організації про склад представляється бухгалтерської звітності.

Також приємним нововведенням стане спрощений складу бухгалтерської звітності для всіх суб'єктів малого підприємництва, а не тільки для тих, які не підпадають під обов'язковий аудит. Тому, якщо ви ще не підтвердили свій статус суб'єкта малого підприємництва, задумайтеся, можливо, для цього настав час.

Баланс-дволітка з поясненням

Значно змінить свій звичний вигляд бухгалтерський баланс.

Показники необхідно буде вказувати за два роки, що передують звітному періоду. Таким чином, якщо організації зможуть представляти баланс за 2010 рік за новою формою, вони повинні будуть вказувати дані на 31 грудня 2009 і 2008 року. Звітуючи «по-новому» за І квартал 2011 року, доведеться інформувати користувачів про показники на 31 грудня 2010 і 2009 року. А дані на початок звітного періоду вказувати вже ніде ─ ця графа зникне. Але їх можна «почерпнути» з даних на 31 грудня, адже вони повинні один одному відповідати. В іншому випадку причину розбіжності необхідно озвучити.

З'явиться додаткова графа балансу ─ «пояснення». Скажемо відразу, цю графу законодавці «рекомендували» заповнювати і раніше, додавши її в зразки нині існуючої «першої» форми. За чинним законодавством (п. 28 ПБУ 4 / 99) статті бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, до яких даються пояснення, обов'язково повинні мати вказівку на докладне розкриття. Але в даний час це вимога багатьма компаніями ігнорується: організації використовують зразки форм, наведені в наказі Мінфіну Росії від 22 липня 2003 р. № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій», не вносячи до них зміни. Цьому є пояснення ─ використовуване програмне забезпечення, як правило, не передбачає таку можливість.

Звіт про прибутки та збитки (нинішня «друга» форма) в перспективі теж міститиме графу «пояснення», проте позбудеться таблиці розшифровки окремих прибутків і збитків.

Інші форми звітності

Звіт про зміни капіталу (у цьому ─ форма № 3) поповниться додатковою графою ─ «Власні акції, викуплені в акціонерів». Зміст рядків теж зміниться. Планується відмовитися від розділу «Резерви», замість нього з'явиться розділ «Коригування у зв'язку зі зміною облікової політики та виправленням помилок». У довідці звіту залишаться лише чисті активи. У звіті про рух грошових коштів (діюча «четверта» форма) будуть розшифровані надходження грошових коштів щодо поточної діяльності. За інвестиційної діяльності, навпаки, рядки про засоби, спрямованих на придбання дочірніх організацій, зникнуть. Інформуючи користувачів звітності про фінансову діяльність, компаніям не потрібно буде виділяти надходження від емісії акцій і інших пайових паперів.

Додаток до бухгалтерського балансу (зараз це форма № 5) як і баланс, буде заповнюватися за два роки. У цій формі треба буде докладніше вказувати дані про амортизацію НМА, додадуться розділи щодо резервів, а розділ про наявність та рух ОС, навпаки, стане компактніше і лаконічніше.

Малим підприємствам нові форми бухгалтерської звітності повинні сподобатися ─ їхня майбутня «мала» звітність в порівнянні з нині діючою трохи подсокращена. Чого не скажеш про «спрощенців» ─ таким компаніям прийняття запропонованого Мінфіном законодавства доведеться явно «не до душі». Як підготувати фірму, яка застосовує спрощену систему оподаткування, до ведення бухгалтерського обліку на загальних підставах, ми розповімо в грудневому номері «Практичної бухгалтерії» *.