На що звернути увагу при складанні декларації з податку на прибуток в 2010 році

Починаючи зі звітності за 2009 рік організації зобов'язані подавати до податкових органів декларацію з податку на прибуток з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну Росії від 16.12.2009 № 135н. Про окремі нюанси, які потрібно врахувати при формуванні показників цієї декларації у 2010 році, читайте у статті Можливо, не всі платники податків помітили, а якщо й помітили, то не надали належного значення поправці, внесеної до пункту 5.8 Порядку заповнення декларації з податку на прибуток ( далі – Порядок) в частині формування показників рядків 210-230 аркуша 02 декларації.

Ads

У 2010 році в зазначеному пункті передбачено, що, крім звичайних сум авансових платежів, нарахованих до подання поточної декларації, потрібно враховувати і суми авансових платежів, донарахованих (зменшених) з камеральної податкової перевірки декларації за попередній звітний період, результати якої враховані платником податків у декларації за наступний звітний (податковий) період.

Нова норма читається досить складно, але не варто хвилюватися. Ця складність визначається виключно громіздкістю термінологічного апарату, який сьогодні використовується у відношенні авансових платежів (ст. 286 і 287 НК РФ). Насправді все досить просто, якщо розуміти мету і загальний порядок заповнення рядків 210-230 аркуша 02 декларації.

Правила заповнення рядків 210-230 аркуша 02 декларації після внесення змін до Порядку

Нагадаємо, для чого в листі 02 декларації введені рядки, в яких запропоновано відображати загальну суму нарахованих авансових платежів за звітний (податковий) період з розбивкою по бюджетах 1.

Для спрощення в даній статті виходимо з того, що рядки 240-260 аркуша 02 декларації організацією не заповнюються. Причому дане припущення справедливе щодо переважної більшості організацій.

Справа в тому, що протягом року сума податку на прибуток розраховується наростаючим підсумком. А названі рядки призначені саме для того, щоб на підставі поточної (тобто представляється сьогодні) декларації визначити саме ту суму, якої не вистачає для того, щоб після нарахування в бухобліку організації та в її особовому рахунку в податковому органі отримати наростаючим підсумком з початку року суму податку, зазначену даною організацією в рядках 180-200 листа 02.

Нарахування проводяться за даними розділу 1 декларації, які беруться з рядків 270 і 271 або 280 та 281 аркуша 02 декларації.

Відображені у рядках 270 і 271 (280 і 281) аркуша 02 декларації суми заносяться до особового рахунка організації до сплати на 28-е число відповідного місяця. І в підсумку до сплати в бюджет (без урахування реальних перерахувань) повинна вийти сума податку, яку організація перелічив за поточний звітний період.

Оскільки сума податку обчислюється наростаючим підсумком, для отримання в особовому рахунку правильної підсумкової суми щороку у звітних періодах (крім першого звітного періоду) необхідно враховувати всі раніше нараховані в цьому році суми податку. Для цього в лист 02 декларації та введені рядки 210-230. При цьому заповнення даних рядків зовсім не залежить від того, погашена організацією раніше нарахована в особовому рахунку заборгованість чи ні і в якій сумі вона погашена. Тому по рядках 210-230 аркуша 02 декларації завжди відбивалася:

 • у організацій, які звітують щомісячно по фактичній сумі податку, – загальна сума податку, яка підлягає сплаті до бюджету за декларацією за попередній місяць (дорівнює сумі, зазначеної у рядках 180-200 аркуша 02 декларації за минулий місяць);
 • у організацій, які звітують щоквартально без сплати авансових внесків усередині кварталу, – загальна сума податку, яка підлягає сплаті до бюджету за декларацією за попередній квартал (дорівнює сумі, зазначеної у рядках 180-200 аркуша 02 декларації за минулий квартал);
 • у організацій, які звітують щоквартально зі сплатою щомісячних авансових платежів усередині кварталу, – не тільки загальна сума податку, яка підлягає сплаті до бюджету за декларацією за попередній квартал, але і сума щомісячних авансових платежів, нарахованих на квартал, за який буде здаватися звітність (дорівнює сумі , зазначеної у рядках 180-200 аркуша 02 декларації за минулий квартал, плюс значення рядків 300-310 аркуша 02).

Ще раз нагадаємо, що не грає ролі, вносила організація авансові платежі в бюджет в необхідному обсязі чи ні, перераховувала вона суму податку до бюджету по заборгованості минулих періодів чи ні. Адже нам потрібно правильно сформувати суму заборгованості з податку до сплати за результатами діяльності, а як платить організація податок (вчасно чи ні) – регулюється нарахуванням пені та в декларації при заповненні аркуша 02 не враховується.

Отже, в 2010 році вказаний вище порядок доповнено новою нормою. Тепер в пункті 5.8 Порядку прямо і однозначно встановлено, що показники рядків 210-230 аркуша 02 декларації повинні містити також суми донарахування (зменшення) податку (авансових платежів) за результатами камеральних податкових перевірок попередніх звітних періодів.

Раніше єдиного механізму відображення збільшення (змен-шення) суми заборгованості за підсумками попереднього звітного періоду за результатами камеральної перевірки декларацій цього звітного періоду не було. Тепер його ввели: при складанні декларації повинні бути враховані і нарахування за підсумками камеральної перевірки

Відзначимо, що внесена зміна пов'язана з необхідністю чітко встановити уніфікований механізм (суто технічно) для коректного формування показників в особових рахунках організацій.

Як застосовувати нові положення на практиці

Пояснимо на прикладах практичних ситуацій, як організаціям слід застосовувати нові положення пункту 5.8 Порядку при складанні декларацій з податку на прибуток в 2010 році.

Приклад 1

За підсумками I кварталу 2010 року ТОВ «Альфа» представило до податкового органу декларацію, в якій зазначено:

 • сума податку, обчисленого до сплати виходячи з фактичних результатів діяльності, – 78 000 руб. (У тому числі у федеральний бюджет – 7800 руб. І до бюджету суб'єкта РФ – 70 200 руб.);
 • суми щомісячних авансових платежів на II квартал 2010 року, що підлягають сплаті за термінами 28 квітня 1928 травня і 28 червня 2010 року, – по 26 000 руб. (У тому числі у федеральний бюджет – 2600 руб. І до бюджету суб'єкта РФ – 23 400 руб.).

За підсумками камеральної податкової перевірки даної декларації сума податку на прибуток за підсумками I кварталу була збільшена на 24 000 руб. (У тому числі у федеральний бюджет – на 2400 крб. І до бюджету суб'єкта РФ – на 21 600 руб.). Крім того, було донараховано авансові платежі на II квартал, усього на 24 000 руб., Тобто на 8000 руб. на місяць (у тому числі у федеральний бюджет – на 800 крб., а до бюджету суб'єкта РФ – на 7200 крб.).

Донараховані суми за підсумками камеральної перевірки вносяться до особового рахунка платника податків на підставі відповідного рішення податкового органу. Причому згідно з рішенням за наслідками камеральної перевірки необхідно скорегувати як суму податку, нарахованого за перевірений звітний період, так і суму авансових платежів, що підлягають сплаті в наступному звітному періоді Припустимо, в організації сума податку на прибуток, обчислена за підсумками півріччя 2010 року, склала 210 000 руб. (У тому числі у федеральний бюджет – 21 000 руб. І до бюджету суб'єкта РФ – 189 000 руб.).

Враховуючи передбачений з 2010 року єдиний порядок формування показників рядків 210-230 аркуша 02, організації слід відобразити в аркуші 02 декларації за півріччя 2010 року:

 • по рядку 180 – 210 000 руб.;
 • по рядку 190 – 21 000 руб.;
 • по рядку 200 – 189 000 руб.

На відміну від рішень, прийнятих за підсумками виїзної податкової перевірки, рішення за наслідками камеральної перевірки впливають на податкову базу поточного звітного (податкового) періоду. Тому при складанні декларації за період, наступний за винесенням рішення за наслідками камеральної перевірки, організація повинна це рішення врахувати.

Всі допущені організацією помилки у відображенні сум доходів і витрат, які були виявлені на етапі камерального контролю декларації за I квартал 2010 року, при складанні наступної декларації цього податкового періоду (за півріччя) повинні бути виключені. Тобто показники рядків 010-160 аркуша 02 піврічний декларації не повинні містити вже виявленої помилкової інформації Яким чином? Дуже просто: сума нарахованого з початку звітного періоду податку на прибуток має включати суми, які були відображені організацією в попередній декларації (авансовий платіж податку за минулий період і щомісячні авансові платежі на звітний період), плюс (мінус) суми, пов'язані з підсумками камерального контролю . Тобто фактично організація повинна взяти початкові дані про нарахування з початку звітного року.

У ситуації, що розглядається ТОВ «Альфа» зобов'язане врахувати результати камерального контролю при складанні декларації за півріччя 2010 року. Організації потрібно взяти дані з декларації за I квартал 2010 року:

 • 7800 руб. + 2600 руб. + 2600 руб. + 2600 руб. – До федерального бюджету;
 • 70 200 руб. + 23 400 руб. + 23 400 руб. + 23 400 руб. – До бюджету суб'єкта РФ.

А потім скорегувати їх на результати камеральної перевірки:

 • 2400 руб. + 800 руб. + 800 руб. + 800 руб. – До федерального бюджету;
 • 21 600 руб. + 7200 руб. + 7200 руб. + 7200 руб. – До бюджету суб'єкта РФ.

У результаті в аркуші 02 декларації за півріччя 2010 року ТОВ «Альфа» слід вказати:

 • у рядку 210 – 204 000 руб. (78 000 руб. + 26 000 руб. + 26 000 руб. + + 26 000 руб. + 24 000 руб. + 8000 руб. + 8000 руб. + 8000 руб.);
 • по рядку 220 – 20 400 руб. (7800 руб. + 2600 руб. + 2600 руб. + + 2600 руб. + 2400 руб. + 800 руб. + 800 руб. + 800 руб.);
 • по рядку 230 – 183 600 руб. (70 200 руб. + 23 400 руб. + 23 400 руб. + + 23 400 руб. + 21 600 руб. + 7200 руб. + 7200 руб. + 7200 руб.).

Оскільки сума обчисленого податку більше суми нарахованих авансових платежів (210 000 руб.> 204 000 руб.), ТОВ «Альфа» заповнює рядки 270 і 271 аркуша 02 декларації і записує:

 • по рядку 270 – 600 руб. (21 000 руб. – 20 400 руб.);
 • по рядку 271 – 5400 руб. (189 000 руб. – 183 600 руб.).

У результаті податковим органом в особовому рахунку організації до отримання декларації за півріччя 2010 року буде нараховано 204 000 руб. (78 000 руб. (За підсумками I кварталу) + 24 000 руб. (За підсумками камеральної перевірки) + 78 000 руб. (Сума щомісячних авансових платежів на II квартал) + 24 000 руб. (Сума авансових платежів у зв'язку з уточненням суми податку за I квартал за підсумками камеральної перевірки)).

Після проведення нарахувань за підсумками півріччя 2010 року в особовому рахунку платника податків сума податку буде збільшена на 6000 руб. (600 руб. + 5400 руб.).

Таким чином, всього за півріччя нараховано до сплати 210 000 руб. (204 000 руб. + 6000 руб.).

Очевидно, що розглянута методика повинна і може відноситися тільки до результатів камеральних перевірок декларацій у межах одного податкового періоду (року). Але бувають і перехідні суми. Це обумовлено специфікою формування авансових платежів на I квартал кожного року. Адже згідно статті 287 НК РФ авансові платежі I кварталу завжди визначаються за підсумками III кварталу попереднього року (різниця між сумами податку за підсумками дев'яти місяців і півріччя, поділена на три, підлягає сплаті 28 січня 1928 лютого і 28 березня наступного року).

Відповідно на порядок формування показників декларації з податку на прибуток за I квартал завжди будуть впливати підсумки камерального контролю декларацій за дев'ять місяців минулого року.

Приклад 2

За підсумками дев'яти місяців 2009 року ТОВ «Сигма» представило до податкового органу декларацію з сумою обчисленого податку – 120 000 руб. (У тому числі у федеральний бюджет – 12 000 руб. І до бюджету суб'єкта РФ – 108 000 руб.). Крім того, в цій декларації вказані щомісячні авансові платежі на IV квартал 2009 року в розмірі 20 000 руб. (У тому числі у федеральний бюджет – 2000 руб. І до бюджету суб'єкта РФ – 18 000 руб.) По строках сплати 28 жовтня 1928 листопада і 28 грудня 2009. Припустимо, за півріччя 2009 року сума обчисленого податку на прибуток становила 60 000 руб.

За результатами камеральної перевірки сума податку на прибуток за дев'ять місяців була збільшена на 24 000 руб. (У тому числі у федеральний бюджет – на 2400 крб. І до бюджету суб'єкта РФ – на 21 600 руб.). Також було донараховано авансові платежі на IV квартал, усього на 24 000 руб., Тобто на 8000 руб. в кожному місяці (в тому числі у федеральний бюджет – на 800 крб. і до бюджету суб'єкта РФ – на 7200 крб.).

Припустимо, сума податку на прибуток за підсумками I кварталу 2010 року обчислена у розмірі 70 000 руб.

Враховуючи передбачений в 2010 році єдиний порядок формування показників рядків 210-230 аркуша 02, організація в декларації за I квартал 2010 року вказує в листі 02:

 • по рядку 180 – 70 000 руб.;
 • по рядку 190 – 7000 руб.;
 • по рядку 200 – 63 000 руб.

Далі застосовується той же порядок, який розглянутий у прикладі 1. Однак при відображенні показників за I квартал кожного року існують деякі особливості. Адже за підсумками I кварталу в організації немає суми авансового платежу за попередній квартал (рік тільки почався), а є тільки щомісячні авансові платежі, які нараховуються за підсумками діяльності в III кварталі минулого року. Їх коригування у даному випадку і треба врахувати.

У результаті ТОВ «Сигма» у листі 02 декларації слід відобразити:

 • у рядку 210 – 84 000 руб. (20 000 руб. + 20 000 руб. + 20 000 руб. + 8000 руб. + 8000 руб. + 8000 руб.);
 • по рядку 220 – 8400 руб. (2000 руб. + 2000 руб. + 2000 руб. + 800 руб. + 800 руб. + 800 руб.);
 • по рядку 230 – 75 600 руб. (18 000 руб. + 18 000 руб. + 18 000 руб. + 7200 руб. + 7200 руб. + 7200 руб.).

Оскільки сума обчисленого податку менше суми нарахованих авансових платежів (70 000 руб. <84 000 руб.), Організація заповнює рядки 280 і 281 аркуша 02 декларації і вписує:

 • в рядок 280 – 1400 руб. (8400 руб. – 7000 руб.);
 • в рядок 281 – 12 600 руб. (75 600 руб. – 63 000 руб.).

Отже, податковим органом в особовому рахунку організації до отримання декларації за I квартал 2010 року нараховано всього 84 000 руб. (60 000 руб. (Щомісячних авансових платежів за декларацією за дев'ять місяців 2009 року) + 24 000 руб. (Авансових платежів у зв'язку з уточненням суми податку за дев'ять місяців 2009 року за підсумками камеральної перевірки)). Після проведення нарахувань за підсумками I кварталу 2010 року в особовому рахунку ТОВ «Сигма» сума податку буде зменшено на 14 000 руб. (1400 руб. + 12 600 руб.).

Всього за I квартал до сплати обчислений податок у розмірі 70 000 руб., Причому ця сума вже сплачена організацією до бюджету при перерахуванні авансових платежів.

Висновки

1. Розглянуто випадки подання декларації організаціями, які звітують з податку на прибуток щоквартально і не мають права не сплачувати авансові платежі всередині кварталу. Це з точки зору розрахунків найскладніші випадки. Інші організації, не сплачують щомісячні авансові платежі, наведений порядок використовують без урахування сум щомісячних авансових платежів.

2. Якщо донарахування за підсумками камеральної перевірки відносяться до I кварталу і півріччя 2009 року або мова йде про коректування результатів 2009 року, то на показниках декларацій 2010 року вони ніяк не позначаться.

3. Припустимо, після камеральної перевірки виникає необхідність подання організацією уточненої декларації (за додатковими, не пов'язаним з камеральною перевіркою обставинами). У цьому випадку підсумки камерального контролю при складанні уточненої декларації не враховуються.

4. Після виїзної податкової перевірки дані до особових рахунків платників податків також заносяться згідно з рішенням, винесеним податковим органом за підсумками перевірки. Але оскільки донарахування податку на прибуток відносяться до вже пройшли періодам (які були перевірені), до показників податкової декларації поточного періоду (періоду винесення рішення по виїзної перевірки) підсумки такої перевірки не мають відношення і при складанні цієї податкової декларації не враховуються.