Матеріальна вигода і ПДФО

Можливість надати співробітникові для вирішення його житлових проблем «дешевий» або навіть безвідсоткову позику, безумовно, великий козир роботодавця, який прагне втримати у своєму штаті найбільш цінні кадри. Матеріальна вигода у вигляді економії на відсотках в таких ситуаціях не включається до бази по ПДФО співробітника, але тільки якщо йому покладено ще й відрахування майновий. Через цього взаємозв'язку у бухгалтера можуть виникнути проблеми з визначенням оподатковуваних доходів «облагодіяного» співробітника

Податок на економію

Серед доходів фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню, поіменована і так звана матеріальна вигода. Види оной та особливості визначення податкової бази при її отриманні встановлені статтею 212 Податкового кодексу. Згідно з положеннями цієї статті до матвигоде, зокрема, відноситься економія на відсотках за користування позиковими коштами, отриманими від організацій і індивідуальних підприємців. Причому обчислення податкової бази та утримання ПДФО при отриманні фізособою подібного доходу з початку цього року входить в обов'язки податкового агента (пп. 1 п. 1, подп. 2 п. 2 ст. 212 НК).

Ads

Так, податок у даному випадку необхідно утримати з різниці між сумою відсотків, розрахованих виходячи з 3 / 4 ставки рефінансування Центробанку, що діє на дату фактичного отримання доходу, і розміром відсотків, обчислених виходячи з умов договору (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК). При цьому моментом отримання працівником матеріальної вигоди в подібній ситуації визнається або день сплати ним відсотків за кредитом (подп. 3 п. 1 ст. 223 НК), або, якщо позика надано безоплатно, день повернення позиченої суми (лист Мінфіну від 26 березня 2008 р . № 03-04-05-01/83).

Слід враховувати також, що ставка ПДФО за доходами у вигляді сум економії на відсотках з початку цього року складає 35, а не 13 відсотків навіть у тому випадку, якщо мова йде про цільове кредиті, витраченої співробітником на будівництво або придбання житла.

Приклад

Працівник ТОВ «Тор» П. І. Конушев отримав 15 квітня 2008 від фірми позику на суму 6 000 000 руб. на 10 років під 6 відсотків річних. Відсотки за користування позиковими засобами на 46 229,51 руб. (6 000 000 руб. × 6%: 366 дн. × 47 дн.) Були сплачено 31 травня 2008 року. Ставка рефінансування ЦБ на цей момент була дорівнює 10,5 відсотка.

Бухгалтер ТОВ «Тор» повинен обчислити для подальшого утримання та перерахування до бюджету суму ПДФО наступним чином:

(6 000 000 руб. × 3 / 4 × 10,5%: 366 дн. × 47 дн. – 46 229,51 руб.) × 35% = 5056,35 руб.

Такий загальний порядок обчислення ПДФО з доходів у вигляді матеріальної вигоди, отриманої від економії на відсотках за користування земними засобами. Однак за певних умов розраховувати його і зовсім не доведеться.

«Майнове» втручання

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 212 Податкового кодексу суми економії на відсотках не визнаються доходом співробітника при дотриманні наступних умов:

  • кредит наданий і витрачений на нове будівництво або придбання на території нашої країни житлового будинку, квартири, кімнати або частки (часток) у них;
  • працівник має право на майнове податкове вирахування в сумі грошових коштів, витрачених на дане житло та спрямованих на погашення відсотків за цільовим позиці.

Таким чином, при дотриманні перерахованих вимог зекономлені на відсотках суми роботодавцеві не слід обкладати ПДФО. Це правило було введено Законом від 24 липня 2007 р. № 216-ФЗ і відноситься до сум матеріальної вигоди, отриманим з 1 січня поточного року. Однак при цьому дата видачі самої позики не грає ніякої ролі. Точно так само, відзначили фахівці головного фінансового відомства в листі від 25 вересня 2008 року № 03-07-01/179, не має ніякого значення «давність» надання майнового відрахування і той факт, що він вже повністю отримано. Тим не менше слід все ж таки враховувати, що виключити відсотки з податкової бази з ПДФО можна тільки після того, як співробітник документально підтвердив своє право на відрахування.

Отримати подібну пільгу громадяни можуть в інспекції по закінченні податкового періоду, представивши податкову декларацію та написавши відповідну заяву. Втім до закінчення податкового періоду за вирахуванням співробітник може звернутися і безпосередньо до роботодавця, але знову-таки за умови наявності повідомлення від податкової, що підтверджує право на пільгу.

Так, якщо «облагодіяний» співробітник раніше звертався до бухгалтерії компанії з відповідним документом, щоб отримати майнове відрахування, то будь-якого іншого підтвердження для виключення матвигоди з бази з ПДФО фірмі не потрібно (лист Мінфіну від 6 червня 2008 р. № 03-04 -07-01/90). Якщо ні, то доведеться почекати, коли право на відрахування буде належним чином оформлено. Але що робити бухгалтеру з матеріальною вигодою співробітника до цього моменту?

У цьому випадку дохід працівника у вигляді економії на відсотках слід обкладати ПДФО за ставкою 35 відсотків аж до підтвердження працівником його права на майнове відрахування. Після подання ним необхідного свідоцтва бухгалтеру необхідно здійснити перерахунок раніше сплаченої суми податку за всі податкові періоди, починаючи з 1 січня 2008 року. Такі вказівки дав Мінфін у листі від 5 лютого 2008 року № 03-04-06-01/33.

Зверніть також увагу, що з 1 січня 2009 року податкова база з ПДФО при отриманні фізособою доходу у вигляді матеріальної вигоди буде вважатися трохи інакше. Згідно з новою редакцією підпункту 1 пункту 2 статті 212 Кодексу у розрахунку доведеться застосовувати не 3 / 4 ставки рефінансування Центробнака, а 2 / 3. Нагадаємо, що на сьогоднішній день ставка рефінансування складає 11 відсотків (Вказівка ЦБ від 11 липня 2008 р. № 2037-У).