Коли можна втратити право на реструктуризацію?

Багато платників податків перейшли на реструктуризацію своєї податкової заборгованості відповідно до Постанови Уряду від 3 вересня 1999 р. № 1002. Пункт 7 даної Постанови встановлює, що організація втрачає право на реструктуризацію по обов'язкових платежах до федерального бюджету за наявності на 1-е число місяця, наступного за завершеним кварталом, заборгованості по сплаті до федерального бюджету поточних податкових платежів, включаючи авансові платежі (внески) з податків з податковим періодом, що перевищує один місяць, а також при несплаті платежів, установлених графіком, якщо інше не передбачено Постановою Уряду РФ від 3 вересня 1999 р. № 1002. При цьому податкові органи вживають різноманітні спроби, щоб зняти платників податків з реструктуризації, розширено тлумачачи пункт 7 Постанови. Така спірна ситуація розглянута …

Ads

Багато платників податків перейшли на реструктуризацію своєї податкової заборгованості відповідно до Постанови Уряду від 3 вересня 1999 р. № 1002. Пункт 7 даної Постанови встановлює, що організація втрачає право на реструктуризацію по обов'язкових платежах до федерального бюджету за наявності на 1-е число місяця, наступного за завершеним кварталом, заборгованості по сплаті до федерального бюджету поточних податкових платежів, включаючи авансові платежі (внески) з податків з податковим періодом, що перевищує один місяць, а також при несплаті платежів, установлених графіком, якщо інше не передбачено Постановою Уряду РФ від 3 вересня 1999 р. № 1002. При цьому податкові органи вживають різноманітні спроби, щоб зняти платників податків з реструктуризації, розширено тлумачачи пункт 7 Постанови. Така спірна ситуація розглянута в Постанові ФАС Поволзької округу від 12 травня 2003 року № А 12-4835/02-С42:

"Рішенням Інспекції Міністерства Російської Федерації по податках і зборах по Ворошиловському районі м. Волгограда N 20 від 05.04.2000 (додаткове рішення N 20 / 1 від 15.11.2001) ТОВ" Волгоградтрансгаз "надано право на реструктуризацію заборгованості до бюджетів всіх рівнів у порядку, передбаченому Постановою Уряду Російської Федерації N 1002 від 03.09.99 "Про порядок і строки проведення реструктуризації кредиторської заборгованості юридичних осіб з податків і зборів, а також заборгованості по нарахованих пені і штрафів перед федеральним бюджетом ".

Рішенням N 56 від 30.04.2002 Інспекція з 01.04.2002 припинила дію зазначених рішень про реструктуризацію кредиторської заборгованості перед бюджетами всіх рівнів у зв'язку з недотриманням позивачем умов проведення реструктуризації, встановлених названим Постановою Уряду Російської Федерації.

Визнаючи недійсним дане рішення, арбітражний суд правомірно виходив з наступного.

Постановою Уряду Російської Федерації N 1002 від 03.09.99 "Про порядок та терміни проведення реструктуризації кредиторської заборгованості юридичних осіб з податків і зборів, а також заборгованості по нарахованих пені і штрафів перед федеральним бюджетом" затверджено Порядок проведення реструктуризації кредиторської заборгованості, згідно з п. 7 якого організація втрачає право на реструктуризацію заборгованості по обов'язкових платежах до федерального бюджету за наявності на перше число місяця, наступного за завершеним кварталом, заборгованості по сплаті до федерального бюджету поточних податкових платежів, включаючи авансові платежі (внески) з податків з податковим періодом, що перевищує один місяць, а також при несплаті платежів, установлених графіком.

Висновок арбітражного суду про те, що даний нормативний акт не підлягав застосуванню податковим органом, є правильним, оскільки в оскаржене рішенні вказується на несвоєчасну сплату поточних платежів з податку на прибуток в суб'єкти Російської Федерації.

Відповідно до Правил по застосуванню порядку проведення реструктуризації заборгованості організація не втрачає права на реструктуризацію кредиторської заборгованості по федеральних податків і зборів при наявності заборгованості по поточних платежах за місцевим і регіональним податках.

З акта звірки розрахунків по платежах до бюджету від 23.04.2002 за станом на 01.04.2002 за даними позивача була переплата з податку на прибуток у федеральний бюджет у сумі 98218621 крб., За даними податкового органу – 67865068 руб.

У оскаржене рішенні податкового органу також вказано на невиконання умов реструктуризації структурними підрозділами позивача, однак рішення будь-яких даних про те, якими структурними підрозділами допущені ці порушення, в чому вони виражаються, не містить.

Крім того, висновок арбітражного суду про те, що лист позивача від 20.03.2002 N 06/1106 не могло бути підставою для нарахування авансових платежів з податку на прибуток та скасування права на реструктуризацію, є правильним, оскільки таке рішення можна було прийняти тільки в разі неподання відомостей про сплату авансових платежів в 1 кв. 2002 Такі відомості позивачем представлені, і ця обставина відповідач не заперечував.

За таких обставин висновок арбітражного суду про те, що оскаржене рішення відповідача не містить доказів порушення позивачем умов реструктуризації, є правильним, воно визнане недійсним обгрунтовано. "

Висновки:

Таким чином, платник податку втрачає право на реструктуризацію при наявності заборгованості по сплаті до федерального бюджету поточних податкових платежів. При наявності заборгованості перед іншими бюджетами, включаючи заборгованість по місцевих і регіональних податків платник податків не може втратити право на реструктуризацію, і податкові органи не можуть позбавити платника податку такого права, у противному випадку дії податкових органів не засновані на нормах Постанови № 1002.

Category: Налог  Tags: