«Камералка» по-новому

Антикризові зміни Податкового кодексу не обійшли стороною і процедуру проведення податкових перевірок. Зокрема, зміни торкнулися камеральних перевірок. Про те, як буде будуватися контрольна робота податківців з цього року, і піде мова в цій статті Камеральна перевірка – один з найпоширеніших видів податкового контролю, який здійснюють податкові органи. Пов'язано це з тим, що всі господарюючі суб'єкти зобов'язані представляти встановлену звітність податківцям, а ті в свою чергу, спираючись на неї, контролюють правильність обчислення і сплати податків і зборів до бюджету.

Ads

Перевірка приймає чіткі риси

З 1 січня 2009 року набув чинності Федеральний закон від 26 листопада 2008 р. № 224-ФЗ. Крім змін законодавства, що сприяють подоланню кризової ситуації, внесені зміни і в порядок проведення камеральних перевірок податковими органами. Основні зміни наведені в таблиці.

В першу чергу вони спрямовані на впорядкування процедури податкових перевірок, і камеральних зокрема.

Більш чітко встановлений термін початку проведення камеральної перевірки – протягом трьох місяців з дня подання податкової декларації (розрахунку), незалежно від додаткових документів. Попередня формулювання часто ставала причиною розбіжностей і суперечок платників податків з податківцями.

До позитивних можна віднести зміни, пов'язані з порядком подання інформації та документів для проведення податкового контролю. Законом встановлена можливість використання при здійсненні контрольних заходів документів, витребуваних раніше при виїзних і камеральних перевірок. Це позбавляє платників податків від трудомісткої процедури повторної підготовки документації, що вивільняє сили і час. Адже не секрет, що великі платники податків при великому документообіг змушені наймати окремих співробітників тільки для виготовлення копій документів. Якщо такий обов'язок покладається на когось зі співробітників бухгалтерії, це більше схоже на марнотратство, так як використовувати кваліфікованого фахівця для таких цілей – значить неефективно використовувати наявний кадровий потенціал.

Важливим моментом є норма, що заборонила при розгляді матеріалів податкових перевірок застосовувати докази, отримані з порушенням норм Податкового кодексу. Навіть якщо за фактом податкового правопорушення буде винесено рішення на підставі доказів, отриманих на підставі відомостей МВС у рамках оперативно-розшукових заходів, що проводяться поза рамками податкової перевірки, або ж з експертизи, проведеної з порушенням порядку, встановленого Податковим кодексом, то таке рішення, швидше за за все, буде визнано недійсним.

Кілька неясним залишається порядок застосування норм у відношенні документів, поданих з порушенням термінів. Якщо зміни абзацу 3 пункту 7 статті 101.4 Податкового кодексу кажуть, що ця норма застосовується при залученні платника податків до відповідальності, то зміни в абзаці 2 пункту 4 статті 101 залишають достатньо широке поле для трактування. Можливо, що найближчим часом законодавець все ж таки дасть більш чітке формулювання цієї норми, в іншому випадку це доведеться робити судам.

Однак судова практика з'явиться не так вже скоро. Це пов'язано з тим, що Федеральний закон від 27 липня 2006 р. № 137-ФЗ вніс зміни до процедури оскарження рішень податкових органів про притягнення або відмову у залученні платників податків за вчинення податкового правопорушення. З 1 січня 2009 року оскаржив такі рішення через суд можна тільки після розгляду скарги у вищому податковому органі.

Підводячи підсумок, можна сказати, що рік тільки почався і поки рано говорити, як складеться правозастосовна практика внесених змін. Попередньо до позитивної тенденції можна віднести впорядкування порядку проведення камеральних перевірок. Негативним, безумовно, є зміна процедури оскарження рішень податкових органів. Однак остаточні оцінки все одно розставить час.

Таблиця. Зміни в процедурі проведення камеральної податкової перевірки *

п / п

Норма

Податкового

кодексу

Внесене зміна
1 Пункт 2 статті 88 Термін початку проведення камеральної перевірки встановлено протягом трьох місяців з дня, коли подана податкова декларація (розрахунок). Пункт, який прив'язує початок строку проведення перевірки до обов'язку надавати документи, що додаються до податкової декларації у відповідності з Податковим кодексом, виключений.
2 Пункт 9.1 статті 88 Якщо платник податків подає уточнену податкову декларацію до закінчення камеральної перевірки, проведеної за поданою раніше декларації, то перевірка припиняється і починається нова на основі поданої уточненої податкової декларації.

Під припиненням камеральної податкової перевірки розуміється припинення всіх дій податкового органу щодо раніше поданої податкової декларації. У той же час отримані відомості при проведенні припиненої перевірки можуть бути використані для заходів податкового контролю в рамках нової перевірки.

3 Пункт 5 статті 100 Впорядковано процедура вручення акта податкової перевірки. З 1 січня 2009 року він повинен вручатися протягом п'яти днів з дати цього акта безпосередньо особі, щодо якого проводилася перевірка. Він також може вручатися його представнику під розписку або іншим способом, що свідчить про дату його отримання зазначеною особою (його представником).
4 Абзац 2 пункту 4 При розгляді матеріалів податкової перевірки будуть досліджуватися докази статті 101 і документи, витребувані у платників податків раніше в рамках заходів податкового контролю, чи інші документи, наявні у податкового органу.

Іншими словами, тепер у податкових органів відсутні законні підстави для того, щоб повторно витребувати документи, а також їх копії.

Документи (інформація) про діяльність платника податків, представлені до податкового органу з порушенням термінів, встановлених Податковим кодексом, не будуть вважатися отриманими з порушенням Податкового кодексу. При цьому використовувати при камеральній перевірці докази, отримані з порушенням норм Податкового кодексу, неприпустимо.

5 Абзац 1 пункту 9 Встановлено термін вручення винесеного за результатами камеральної перевірки рішення статті 101 про залучення або про відмову у притягненні до відповідальності за вчинення податкового правопорушення. Рішення вручається перевіряється особі (його представнику) протягом п'яти днів після дня, коли воно винесено.
6 Абзац 3 пункту 7 Введена норма, що не допускає використовувати при розгляді матеріалів податкової статті 101.4 перевірки докази, отримані з порушенням норм Податкового кодексу.

Якщо документи (інформація) представлені особою, що залучаються до відповідальності, до податкового органу з порушенням встановлених термінів, то вони не вважаються отриманими з порушенням Податкового кодексу.

7 Стаття 101.2 Змінено порядок оскарження рішення податкових органів.

З 1 січня 2009 року рішення про притягнення або відмову у залученні за вчинення податкового правопорушення оскаржується в судовому порядку тільки після його оскарження у вищестоящому податковому органі.

При цьому термін оскарження в суді обчислюється з дня, коли особі, щодо якої винесено це рішення, стало відомо про вступ його в силу.

* Зміни до пунктів 1-6 таблиці внесені Федеральним законом від 26 листопада 2008 р. № 224-ФЗ, в пункт 7 – Федеральним законом від 27 липня 2006 р. № 137-ФЗ. Набули чинності з 1 січня 2009 року.