Формальні порушення в рахунку-фактури можуть спричинити позбавлення у праві на відрахування?

Рідкісний платник податків не стикався з пропонованими податковими органами зауваженнями з оформлення рахунків-фактур. У більшості випадків, зауваження стосуються допоміжних реквізитів рахунку-фактури, таких як: адреса, вантажоодержувач і т.п. Податкові органи однозначно вважають, що відсутність таких реквізитів позбавляє платника податків права на відрахування. З цього приводу в …

Ads

Рідкісний платник податків не стикався з пропонованими податковими органами зауваженнями з оформлення рахунків-фактур. У більшості випадків, зауваження стосуються допоміжних реквізитів рахунку-фактури, таких як: адреса, вантажоодержувач і т.п. Податкові органи однозначно вважають, що відсутність таких реквізитів позбавляє платника податків права на відрахування. З цього приводу в Постанові ФАС Центрального округу від 19 квітня 2004 р. № А62-1663/2003 зазначено:

"Як видно з матеріалів справи, Інспекція провела камеральну податкову перевірку представленої Товариством податкової декларації з податку на додану вартість за ставкою 0% за грудень 2002

За результатами перевірки Інспекцією був складений акт від 01.04.2003 N 65 і прийнято Рішення від 18.04.2003 N 296 про притягнення Товариства до відповідальності за вчинення податкового правопорушення при здійсненні експортних операцій за грудень 2002 р.; висновок від 18.04.2003 N 35; вимога від 18.04.2003 N 40 про сплату податкової санкції; вимога N 41 про сплату податку за станом на 18.04.2003.

У Рішенні від 18.04.2003 N 296 Інспекція встановила, що пакет документів Товариства з питання обгрунтованості застосування податкової ставки 0% з ПДВ та відшкодування (заліку, повернення) суми ПДВ, сплаченого постачальникам товарів у розмірі 2731680 крб., Заявленої в декларації по податковій ставці 0% за грудень 2002 р. суперечить чинному законодавству.

На підставі цього Інспекція запропонувала стягнути з Товариства суму несплаченого податку на додану вартість – 2778619 крб., Пені за несвоєчасну сплату ПДВ у сумі 35252 руб. і залучити до податкової відповідальності, передбаченої п. 1 ст. 122 НК РФ, у сумі 550735 крб.

Інспекцією відповідно до ст. 46 таки Податкового кодексу Російської Федерації на підставі вимоги N 41 про сплату податку за станом на 18.04.2003 було винесено рішення від 12.05.2003 N 499 про стягнення податку, збору, а також пені за рахунок грошових коштів платника податків на рахунках в банках.

Вважаючи, що рішення, вимоги податкового органу не відповідають податкового законодавства, порушують законні права та інтереси, Товариство оскаржило їх у суді.

При прийнятті рішення суд правомірно виходив з наступного.

Пунктом 1 ст. 164 НК РФ встановлено, що при реалізації товарів, поміщених у митний режим експорту за умови їх фактичного вивезення за межі митної території РФ, застосовується податкова ставка 0%.

Право на отримання відшкодування ПДВ при реалізації товарів на експорт підтверджується документами, зазначеними в ст. 165 НК РФ, а також окремої податкової декларації (п. 6 ст. 164 НК РФ).

Підставою для відмови у підтвердженні ставки 0% і відшкодування ПДВ Інспекція порахувала порушення платником податку пп. 1, 3, 4 п. 1 ст. 165, п. 5 ст. 169 НК РФ, що виразилося у неналежному оформленні документів, а також неналежному виконанні угод між ВАТ "Шарм" та Компанією "Греналіна Інвестментс Лімітед" (контракт N 2002 / 1 від 15.05.2002) і між ВАТ "Шарм" та митним брокером – ТОВ " Фактор "(Договір N 10200/0121/1-02-Б-10 від 22.07.2002).

У п. п. 1 – 5 мотивувальної частини Рішення від 18.04.2003 N 296 Інспекція вказала, що відповідно до п. 13 Контракту N 2002 / 1 від 15.05.2002 одержувачем товару є Компанія "Cape Nordik LLC", тоді як у вантажний митної декларації (ТД1) 39045668. у гр. 8 одержувачем товару вказана Компанія "Греналіна Інвестментс Лімітед", у міжнародних товарно-транспортних накладних (СМР) у графі 2 одержувачем продукції також вказана Компанія "Греналіна Інвестментс Лімітед".

Між тим, ВАТ "Шарм" в пакеті документів за ст. 165 НК РФ крім основного контракту N 2002 / 1 від 15.05.2002 представило також додаткову угоду від 15.05.2002 N 1 до зазначеного контракту, відповідно до якого одержувачем товару є його безпосередній покупець – Компанія "Греналіна Інвестментс Лімітед" через Компанію "Cape Nordik LLC".

Оскільки додаткова угода N 1 до договору від 15.05.2002 N 2002 / 1 було представлено в пакеті документів, що підтверджують застосування оподаткування за податковою ставкою 0%, то висновок суду про обов'язок Інспекції прийняти його до розгляду відповідає вимогам ст. 88 НК РФ.

Крім того, при розгляді справи судом першої інстанції всебічно досліджено питання про дійсність представленого додаткової угоди N 1 до контракту і про обов'язок сторін завірити печаткою підпис уповноваженої особи, і йому дана правильна оцінка.

Помилка в написанні адреси в рахунку-фактурі від 31.07.2002 N 60/БР за наявності в цьому ж рахунку-фактурі вірно зазначеного ідентифікаційного номера платника податків, правомірно, на думку суду, не могла служити підставою для відмови в застосуванні податкової ставки 0%.

Судом правильно не прийнятий до уваги довід Інспекції про те, що є розбіжність в 596,25 руб. між сумою договору від 27.06.2002 N 23 із сумою фактично сплачених продавцю, оскільки дані розбіжності сторонами були усунені актом заліку взаємних вимог від 27.12.2002.

Тим більше, що дана розбіжність ніяк не впливає на суму податку на додану вартість, заявлену до відшкодування, та подання такого документа, як акт заліку, у пакеті документів, що підтверджують застосування оподаткування за податковою ставкою 0%, законодавством не передбачено.

Всі обставини справи, що мають істотне значення для вирішення спору, були предметом дослідження суду першої інстанції і їм дана правильна оцінка, у зв'язку з чим підстав для скасування прийнятого у справі рішення не є. "

Висновки:

Таким чином, можна говорити про те, що відсутність деяких реквізитів в рахунку-фактурі не є безумовним відмовою у праві на відрахування з ПДВ. Звичайно, за наявності дефектного рахунки-фактури найкраще попросити постачальника представити належний рахунок-фактуру, але це не завжди можливо.

У пункті 2.2 Постанови КС РФ від 14 липня 2003 р. N 12-П наголошується, що у випадках, коли суди при розгляді справи не досліджують по суті фактичні обставини, обмежуючись лише встановленням формальних умов застосування норми, право на судовий захист, закріплене статтею 46 (частина 1) Конституції Російської Федерації, виявляється істотно обмеженим.

Тобто, якщо відсутня адреса постачальника в рахунку-фактурі, але адреса вказана, наприклад, у договорі, і постачання фактично здійснювалася, на нашу думку, платник податків має право пред'являти інші докази, в яких міститься та сама інформація. В аналогічному спорі в Постанові ФАС Московського округу 26 грудня 2003 р. № КА-А40/9217-03, наголошується, що рахунок-фактура є не єдиним документів, які б в силу ст. 172 НК РФ право на податкові відрахування, суд має право, залежно від оцінки суттєвості недоліків рахунок-фактури, зробити висновок про відшкодування ПДВ за сукупністю представлених документів.

Обговорити проблеми застосування відрахувань при дефектних рахунках-фактурах Ви зможете в спеціальній темі на форумі.