Ефективний захист платника податків № 189 від 25.09.07

Підтвердження ставки ПДВ 0%, якщо не оформляється ВМД Позиція податківців:

Ads

У листах Мінфіну РФ від 17 липня 2007 року N 03-07-08/200 і ФНС РФ від 22 лютого 2007 р. N 03-2-03/399 виражається позиція, згідно з якою, платники податків, які здійснюють роботи (послуги), що обкладаються ПДВ за ставкою 0% на підставі по пп.2 п. 1 ст. 164 НК РФ, що не встигли зібрати пакет документів за ст. 165 НК РФ до 20-го числа місяця, наступним за місяцем реалізації робіт (послуг), мають сплачувати ПДВ за ставкою 18%. Наприклад, до таких платникам податків відносяться перевізники.

Позиція платника податків:

П. 1 ст. 167 НК РФ встановлено, що моментом визначення податкової бази є найбільш рання з наступних дата: день відвантаження (передачі) товарів (робіт, послуг) або день оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), якщо інше не передбачено пунктами 3 , 7 – 11, 13 – 15 цієї статті.

Інший порядок визначення податкової бази при реалізації розглянутих робіт (послуг) якраз передбачено п. 9 ст. 167 НК РФ. Для таких операцій моментом визначення податкової бази є останній день місяця, в якому зібрано повний пакет документів, передбачених ст. 165 НК РФ.

п. 9 ст. 167 НК РФ не містить жодних винятків із встановленого порядку визначення податкової бази для будь-яких платників податків, у тому числі і для тих, у відношенні яких пунктом 9 ст. 165 НК РФ не встановлений 180-денний термін подання документів ..

Обумовлені в п. 9 ст. 167 НК РФ наслідки у вигляді визначення податкової бази в порядку, встановленому п. 1 цієї статті, виникають у разі, якщо платниками податків передбачений для них повний пакет документів не зібраний після закінчення 180-ти календарних днів з дати поміщення товарів під митні режими експорту, міжнародного транзиту, переміщення припасів.

Таким чином, для платників податків, зазначених у пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ, незалежно від подання ними митних декларацій, обов'язок обчислити і сплатити податок у порядку, визначеному п. 1 ст. 167 НК РФ, не може виникнути обов'язок по сплаті податку до закінчення 180-ти днів з відповідної дати.

Позиція підтверджена в Постанові ФАС Московського округу від 3 липня 2007 р. Справа N КА-А40/6228-07.

Category: Налог