Дослідження ринку

Конкуренція в багатьох секторах підприємницької діяльності на даний момент настільки висока, що бізнесмени просто змушені знаходити шляхи виходу з ситуації, що склалася. Ось і доводиться організаціям йти на різні хитрощі – тільки б залишитися на плаву Почнемо з витоків

Ads

Маркетингові послуги вітчизняним комерсантам давно не в дивину. Сьогодні підприємцям з усією очевидністю стає зрозуміло, що без аналізу існуючих потреб суспільства будь-які спроби ведення успішного бізнесу приречені на провал. Деякі організації мають навіть штатними спеціалістами в цій області. Але більша частина гравців ринку все ще вдається до послуг спеціалізованих компаній.

Організаціям, які хочуть отримати визнання та авторитету, стати, так би мовити, передовиками, титанами у своєму сегменті, не можна скупитися на ретельне вивчення потреб потенційних клієнтів, а також на аналіз їх настроїв. Такі дослідження прийнято називати маркетинговими, а сам термін походить від англійського слова «market» (ринок) і означає «діяльність у сфері ринку збуту». Як правило, вони спрямовані на отримання інформації щодо розмірів і характеру ринку, розрахунків потенційної та реальною його ємності, аналізу факторів, які впливають на розвиток ринку, а також про ступінь його насиченості та інших відомостей. Результатом їх проведення є стратегічне планування діяльності фірми, а також прогнозування розвитку економічної ситуації і вироблення адекватної тактики поведінки. Безсумнівно, що утримувати штатних маркетологів під силу тільки великим компаніям, і зайнятість у таких працівників має бути повною. Інакше їх знаходження в організації буде невигідним, адже заробітна плата у даних фахівців досить висока.

Якщо маркетингові дослідження здійснюються сторонньою організацією, то з нею полягає договір надання послуг. Цей документ носить двосторонній характер. У ролі об'єктів виступають виконавець і замовник. Що ж до його учасників, то ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, якщо інше не випливає з характеру послуги. Варто звернути особливу увагу на те, що дана угода має бути ретельно оформлено та підтверджено, оскільки податківці сприймають його як ласий шматочок. Предмет договору слід формулювати так, щоб у ньому були чітко видні рамки дослідження, тобто наводитись цілі і об'єкт аналізу, а також зазначена територія, на якій здійснювався збір інформації.

Суд вирішив – досить

Згідно з пп. 27 п. 1 ст. 264 НК РФ, при розрахунку оподатковуваного прибутку підприємства фінансові втрати на маркетингові дослідження відносяться до інших витрат. У даному випадку кошти виділяються на поточне вивчення (дослідження) кон'юнктури ринку, а також на збір інформації, безпосередньо пов'язаної з виробництвом і реалізацією товарів, робіт або послуг. Однак для того, щоб податківці не змогли прискіпатися до підприємства, витрати на маркетинг повинні бути економічно виправданими, а також документально підтвердженими (п. 1 ст. 252 НК РФ). Варто зазначити, що даний пункт Податкового Кодексу поширюється на всі види витрат незалежно від їх характеру, а також від умов осущетвленія і напрямів діяльності платника податку.

Таким чином, вироблені маркетингові витрати зменшують отримані доходи з метою оподаткування прибутку в тому випадку, якщо вони задовольняють умовам економічної виправданості та підтверджені документально. Крім того, податківці вважають, що роботи з вивчення ситуації на ринку повинні бути спрямовані на отримання доходу. Але арбітри в більшості випадків не схильні підтримувати позицію фіскальних органів. Отже, одержання прибутку фірмами в результаті проведених маркетингових досліджень зовсім не обов'язково (постанова ФАС Східно-Сибірського округу від 1 березня 2007 р. № А33-10956/2006-Ф02-725/2007). Крім того, представники Феміди відзначають, що, згідно з п. 8 ст. 274 НК РФ, прийняття витрат для цілей оподаткування не виключено і у разі отримання підприємством збитку як результату фінансової діяльності за звітний (податковий) період. Одночасно з цим, витрати на оплату маркетингових послуг не можуть бути враховані з метою оподаткування прибутку, якщо вони не відповідають характеристикам реальних витрат і не мають зв'язку з поточною виробничою діяльністю компанії.

Аналітика

Що стосується бухгалтерського обліку, то при збиранні та систематизації економічної інформації штатними співробітниками підприємства необхідно провести наступні проводки:

Дебет 26, 44Кредіт 70

– Нарахована заробітна плата особам, які проводять дослідження ринку;

Дебет 26, 44Кредіт 69

– Нараховані ЕСН, внески до Пенсійного фонду і соцстрах Російської Федерації на заробітну плату даних фахівців.

В іншому випадку, якщо маркетингові послуги будуть здійснені сторонньою організацією, в бухгалтерському обліку мають бути зроблені такі записи:

Дебет 26, 44Кредіт 60

– Відбиті витрати на оплату маркетингових послуг;

Дебет 19Кредіт 60

– Відображено суму ПДВ з вартості наданих послуг;

Дебет 60Кредіт 51

– Перераховані кошти сторонній організації за маркетингові послуги;

Дебет 68Кредіт 19

– Прийнята до відрахування сума ПДВ за наданим послугам;

Дебет 90Кредіт 26, 44

– Списана вартість послуг (в кінці місяця).

Якщо ж аналіз ринку носить довгостроковий характер, витрати на нього підлягають визнанню як витрати майбутніх періодів та обліку за дебетом рахунка 97 «Витрати майбутніх періодів» з подальшим списанням на собівартість продажів.

Сума ПДВ, сплачена за наданими маркетинговими послугами, приймається до відрахування після підписання акта приймання – здачі, а також при наявності рахунку-фактури та документів, що підтверджують зроблену оплату.

Крім того, організації, що ведуть комерційну діяльність за кордоном, часто вдаються до допомоги зарубіжних компаній з надання маркетингових послуг. При здійсненні робіт іноземною організацією необхідно визначити, чи є територія Російської Федерації місцем реалізації послуг з метою обчислення ПДВ. Якщо так, то російське підприємство визнається податковим агентом по відношенню до іноземної фірмі. На думку чиновників, місцем реалізації послуг слід визнавати місце державної реєстрації виконавця робіт (листа Мінфіну Росії від 9 березня 2005 р. № 03-04-08/36, від 27 жовтня 2005 р. № 03-04-08/304). Однак після вступу в силу Федерального закону від 22 липня 2005 р. № 119-ФЗ місцем реалізації маркетингових послуг є місце діяльності покупця цих послуг. Таким чином, якщо замовлення на проведення дослідження ситуації на ринку був виконаний іноземною компанією, яка не перебуває на обліку в Російській Федерації, то російське підприємство-замовник зобов'язане сплатити ПДВ.

На завершення варто зазначити, що немає і не може бути однозначної відповіді на питання про те, вдаватися чи ні у своїй діяльності до допомоги маркетологів. По суті, це особиста справа кожного підприємця. Маркетингові дослідження ведуть за собою додаткові витрати, проте якщо така робота проведена грамотно, результат не змусить себе довго чекати.