Чи нараховуються пені на щомісячні авансові платежі з податку на прибуток?

З введенням 25 Глави НК РФ у платників податків виникло питання, чи можливо нарахування пені на щомісячні авансові платежі. Податкові органи однозначно вважають, що пеня нараховується. Правомірність позиції податківців перевірили в …

Ads

З введенням 25 Глави НК РФ у платників податків виникло питання, чи можливо нарахування пені на щомісячні авансові платежі. Податкові органи однозначно вважають, що пеня нараховується. Правомірність позиції податківців перевірили в Постанові ФАС Північно-Західного округу від 22 червня 2004 року № А56-40897/03:

"Як видно з матеріалів справи, Інспекцією проведено камеральна податкова перевірка представленого Товариством розрахунку податку на прибуток організацій за дев'ять місяців 2003 року. У ході перевірки податковим органом встановлено, що платником податків допущена помилка у нарахуванні авансових платежів за четвертий квартал 2003 року, що призвело до заниження податку на прибуток на 9999900 руб. За результатами перевірки Інспекцією прийнято рішення від 28.10.2003 N 1534 про донарахування Товариству 9999900 крб. податку на прибуток організацій з терміном сплати 28.10.2003, 28.11.2003 та 29.12.2003. Рішенням Товариству також запропоновано сплатити пені, нараховані платником податку самостійно, починаючи з 29.10.2003 по день сплати податку.

Інспекція направила Товариству вимога про сплату податку від 03.11.2003 N 0306015256, в якому запропонувала заявнику сплатити 3333300 крб. податку на прибуток у термін до 08.11.2003.

Суспільство не погодилося з рішенням і вимогою податкового органу і звернулося до арбітражного суду з заявою про визнання їх недійсними.

Згідно з пунктом 2 статті 69 НК РФ вимога про сплату податку надсилається платнику податків за наявності у нього недоїмки, тобто суми податку або збору, не сплаченої в строк, встановлений законодавством про податки і збори (пункт 2 статті 11 НК РФ).

Як роз'яснив Пленум Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації в пункті 20 постанови від 28.02.2001 N 5 "Про деякі питання застосування частини першої Податкового кодексу Російської Федерації", відповідно до положень статей 52 – 55 НК РФ платник податків обчислює суму податку за підсумками кожного податкового ( а у випадках, встановлених законом, звітного) періоду на основі податкової бази, тобто виходячи з реальних фінансових результатів своєї економічної діяльності за даний податковий (звітний) період.

Отже, сума податку, що підлягає стягненню з платника податків у примусовому порядку, в тому числі з направленням вимоги про сплату податку, обчислюється за підсумками податкового або звітного періоду тільки виходячи з реальних фінансових результатів діяльності платника податків за вказаний період.

Відповідно до пункту 2 статті 286 НК РФ за підсумками кожного звітного (податкового) періоду платники податків обчислюють суму авансового платежу, виходячи із ставки податку і прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованої наростаючим підсумком з початку податкового періоду до закінчення звітного (податкового) періоду.

Згідно статті 285 НК РФ податковим періодом з податку на прибуток визнається календарний рік, а звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

У силу пункту 1 статті 287 НК РФ авансові платежі за підсумками звітного періоду сплачуються не пізніше терміну, встановленого для подання податкових декларацій за відповідний звітний період.

Отже, податковий орган має право пред'явити платнику податків вимога про сплату податку, обчисленого за підсумками четвертого кварталу як звітного періоду, виходячи з реальних фінансових результатів діяльності платника податків за цей період.

Разом із тим в силу пункту 2 статті 286 НК РФ протягом звітного періоду платники податків обчислюють суму щомісячного авансового платежу в порядку, встановленому цією статтею Кодексу.

Сума щомісячного авансового платежу, що підлягає сплаті в четвертому кварталі поточного податкового періоду, приймається рівною однієї третини різниці між сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками дев'яти місяців, і сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя.

У ході камеральної перевірки податковим органом встановлено, що відповідно до представлених Товариством розрахунками авансових платежів з податку на прибуток організацій авансовий платіж з податку на прибуток організацій за підсумками півріччя склав 9999902 крб., А за підсумками дев'яти місяців – 20147909 руб. Отже, на думку Інспекції, авансовий платіж за четвертий квартал 2003 року дорівнює 10472007 крб. У той же час Товариством заявлено 472109 крб. авансового платежу податку на прибуток організацій за цей же період.

Як випливає з матеріалів справи, Інспекцією направлено заявнику вимога про сплату щомісячного авансового платежу з податку на прибуток організацій, донарахованого податковим органом за підсумками камеральної податкової перевірки Товариства.

Разом з тим сума щомісячного авансового платежу, донарахована Товариству, є проміжним (всередині звітного періоду) платежем і обчислюється на підставі даних за попередні звітні періоди, тобто розрахунковим шляхом.

Отже, включення такої суми авансового платежу у вимогу не засноване на законі.

Згідно статті 75 НК РФ пені можуть бути стягнуті з платника податків у тому випадку, якщо в силу закону про конкретний вид податку авансовий платіж обчислюється за підсумками звітного періоду на основі податкової бази, яка визначається відповідно до статей 53 і 54 НК РФ. Дана стаття не передбачає нарахування пені за порушення термінів сплати авансових платежів. Крім того, згідно з пунктом 20 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 28.02.2001 N 5 пені підлягають сплаті платником податку в разі утворення недоїмки, тобто не сплаченого у встановлений законом термін суми податку.

Відповідно до статті 287 НК РФ щомісячні авансові платежі сплачуються виходячи з передбачуваної суми прибутку за оподатковуваний період та ставки податку, у зв'язку з чим судові інстанції зробили правильний висновок про неправомірність нарахування пені за несвоєчасну сплату щомісячних авансових платежів з податку на прибуток у четвертому кварталі 2003 року.

Крім того, апеляційною інстанцією встановлено і Інспекцією не заперечується, що станом на 28.10.2003 у Товариства відсутня недоїмка з податку на прибуток організацій. Податковим органом не встановлені факти несвоєчасного перерахування Товариством податку на прибуток організацій за підсумками податкових періодів.

За таких обставин суд касаційної інстанції не знаходить підстав для задоволення скарги Інспекції, а прийняті у справі судові акти вважає законними. "

Висновки:

Таким чином, пеня на щомісячні авансові платежі з податку на прибуток не нараховується. Для більш ефективного захисту платникам податків у даному випадку необхідно посилатися на пункт 20 Пленуму ВАС РФ від 28.02.2001 N 5 "Про деякі питання застосування частини першої Податкового кодексу Російської Федерації".

Слід також зазначити, що з буквального прочитання статті 69 НК РФ слід, що у вимозі про сплату податку може бути вказана тільки сума податку, а не авансового платежу з податку.