23 лютого і ПДВ

Усі люблять отримувати подарунки. А як же платити з них ПДВ? Про це розповість ця стаття. Питання:

Ads

Напередодні Дня захисника Вітчизни в нашій організації проводиться корпоративний захід. При цьому використовується власна готову продукцію організації (торти, тістечка).

Чи виникає в даному випадку об'єкт оподаткування з ПДВ? Якщо виникає, то як розрахувати податок? Які записи необхідно здійснити в бухгалтерському обліку? На підставі яких виправдувальних документів?

Відповідь:

Згідно подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ передача на території Російської Федерації товарів для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій, визнається об'єктом оподаткування з ПДВ.

У силу п. 1 ст. 159 НК РФ у даному випадку податкова база з ПДВ визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг), що діяли у попередньому податковому періоді, а при їх відсутності – виходячи з ринкових цін з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів) і без включення до них податку.

У бухгалтерському обліку організації вартість готової продукції, використаної при проведенні корпоративного заходу, визнається іншим витратою, тобто списується в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 2 «Інші витрати» у кореспонденції з кредитом рахунка 43 «Готова продукція» (п. 11 ПБУ 10/99 «Витрати організації», Інструкція про застосування Плану рахунків).

Сума ПДВ, нарахованого в силу подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ, відображається у складі інших витрат за дебетом рахунка 91 субрахунок 2 «Інші витрати» у кореспонденції з кредитом рахунка 68 «Розрахунки по податках і зборах» субрахунок «Розрахунки з ПДВ» (п. 11 ПБУ 10/99).

З метою визначення податку на прибуток організацій витрати у вигляді вартості готової продукції, використаної на корпоративному заході, а також нарахований ПДВ не враховуються. Оскільки аналізовані витрати не задовольняють критеріям п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 49 ст. 270 НК РФ).

Таким чином, в обліку організації виникають постійна різниця (на суму готової продукції та нарахованого ПДВ) і відповідне їй постійне податкове зобов'язання (п. 4, 7 ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток»), яке відображається в обліку за дебетом рахунку 99 «Прибутки та збитки» в кореспонденції з рахунком 68 «Розрахунки по податках і зборах» субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток» (п. 7 ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток»).

Рішення про використання готової продукції для власних потреб повинно бути оформлено відповідним розпорядженням керівника організації.

Операція використання готової продукції для власного споживання може бути оформлена наступними первинними документами:

· Актом про списання готової продукції;

· Накладної на відпуск готової продукції зі складу.

Оскільки ці документи не є уніфікованими, то організації необхідно самостійно розробити їх форму і зміст у додатку до облікової політики.

Застосування конкретного документа повинне бути затверджене облікової політикою організації. Первинний документ, як правило, складають у двох примірниках. Перший примірник залишається у працівника, який отримав готову продукцію. Він необхідний робітнику для складання звіту про проведення корпоративного заходу. Другий примірник первинного документа використовується як виправдувальний документ про відпустку готової продукції складським персоналом, а також для відображення цієї операції в картках обліку готової продукції.

Проілюструємо сказане на прикладі.

ПРИКЛАД

ВАТ «Кондитерська фабрика« Світанок »напередодні Дня захисника Вітчизни провела корпоративний захід, на якому була використана власна готова продукція фабрики (торти, тістечка). Фактична собівартість використаної продукції склала 50 000 руб. (За даними бухгалтерського та податкового обліку). Ціна продажу даної готової продукції (без ПДВ) становить 80 000 руб.

У лютому 2008 р. в бухгалтерському обліку ВАТ «Кондитерська фабрика« Світанок »можуть бути оформлені такі записи:

Дебет 91 субрахунок 2 «Інші витрати» Кредит 43

– 50 000 руб. – Відображена фактична собівартість готової продукції, використаної при проведенні корпоративного заходу

Дебет 91 субрахунок 2 «Інші витрати» Кредит 68 субрахунок «Розрахунки з ПДВ»

– 14 400 руб. (80 000 руб. Х 18%) – нарахований ПДВ чинності подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ

Дебет 99 Кредит 68 субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток»

– 15 456 руб. (50 000 руб. + 14 400 руб.) X 24%) – відображено постійне податкове зобов'язання.